ΣτΕ Ολ 114/2012

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2012, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μη διατύπωση γνώμης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής (κατά την ψηφοφορία δεν επετεύχθη ομοφωνία ή πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των μελών της) στη διαδικασία πλήρωσης δύο κενών οργανικών θέσεων Αντιπροέδρων του ΣτΕ (άρθρο 49 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ) και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση τα στοιχεία των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των κρινόμενων, ήτοι χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη άλλου οργάνου. Η εξέταση του λόγου ακυρώσεως, κατά τον οποίο οι διατάξεις αυτές, προβλέπουσες στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψεως της αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου «γνωμοδοτική παρέμβαση άλλου οργάνου» αντιβαίνουν στο Σύνταγμα (άρθρο 90 παρ. 5) και ως εκ τούτου το προσβαλλόμενο ΠΔ είναι ακυρωτέο ως εκδοθέν βάσει αντισυνταγματικών διατάξεων, είναι αλυσιτελής, εφόσον, στην προκειμένη περίπτωση τέτοια, αντισυνταγματική κατά την αιτούσα, παρέμβαση δεν υπήρξε. Εξάλλου, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 90 Συντ., κατά το γράμμα και το πνεύμα της, δεν αποκλείει η αναφερόμενη σε αυτήν επιλογή να γίνεται σε περισσότερα του ενός στάδια (προεπιλογή - τελική επιλογή). Επομένως, το προσβαλλόμενο ΠΔ δεν μπορεί να θεωρηθεί μη νόμιμο εκ μόνου του λόγου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προεπέλεξε αρχικά και σε επόμενη συνεδρίασή του προέβη στην τελική επιλογή του, αβασίμως δε η αιτούσα, προκειμένου να στηρίξει την εκδοχή περί λυσιτελούς της κρινομένης αιτήσεως, προβάλλει το αντίθετο. (μειοψ., ειδικ. γνωμ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.