ΕλΣυν Ολ 2457/2012

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2012, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περιορισμοί στις συντάξεις. Οι συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων που υπηρετούν σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται μειωμένες κατά 70%. Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού του σε θέση δημόσιου τομέα και λήψεως αποδοχών του από τη θέση αυτή, άλλως θα παραβιαζόταν το δικαίωμα της απασχόλησής του όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ.1 Συντ., πλην η απασχόλησή του αυτή τελεί υπό περιορισμούς που αφορούν το σύνολο των απολαβών του (σύνταξης και αποδοχών). Εξάλλου η περικοπή της σύνταξής του δεν αντίκειται, ούτε στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ούτε στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 21 παρ. 3 και 22 παρ. 2 του Συντ. Υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Συντάξεων του ΓΛΚ. Συνταξιούχοι του Δημοσίου που προσλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να δηλώσουν στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ την κατοχή από αυτούς δημόσιας θέσης και σε περίπτωση που παραλείψουν να υποβάλουν την εν λόγω δήλωση και συνεχίζουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη καταλογίζονται με το ποσό της σύνταξης που εισέπραξαν αχρεώστητα. Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής, έναντι αυτής του εκκαθαριστή αποδοχών της θέσης του να αναστείλει την καταβολή των αποδοχών του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 13 του Ν 2703/1999. Η αναζήτηση και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος κρίνεται με βάση την καλοπιστία και την οικονομική αδυναμία αυτού που τα εισέπραξε. Οι έννοιες της καλής πίστης και της οικονομικής αδυναμίας είναι νομικές έννοιες υποκείμενες στον αναιρετικό έλεγχο σχετικώς με το αν ορθώς το Δικαστήριο της ουσίας υπήγαγε τα ανελέγκτως γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά στο νόμο. Έσφαλε το δικάσαν Τμήμα (Ι Τμήμα) ως προς την εφαρμογή των αρχών της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης και συγκεκριμένα ως προς την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών, που ανελέγκτως έκανε δεκτά, στην έννοια της καλής πίστης, αφού ο αναιρεσίβλητος λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως Γενικού Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γνώριζε την αυτοτελή του υποχρέωση για την ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντάξεως σε περίπτωση διορισμού σε δημόσια θέση, η δε ενημέρωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του δεν αίρει την υποχρέωση του αυτή, εφόσον αυτός ήταν αρμόδιος μόνο για την καταβολή ή την αναστολή της καταβολής των αποδοχών της θέσης στην οποία προσλήφθηκε.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.