ΣτΕ Ολ 3776/2012 [παρατ. Τ. Προυσανίδης]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2012, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Έννοια διοικητικής διαφοράς. Δημιουργείται στο πλαίσιο διατάξεων που διέπουν τη διοικητική δράση, εκδίδεται κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και αποβλέπει αμέσως στην επίτευξη δημοσίου σκοπού. Οι λοιπές μονομερείς πράξεις της διοίκησης, οι οποίες στερούνται του λειτουργικού τούτου στοιχείου και κινούνται σε κύκλο σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου, δημιουργούν διαφορές που ανήκουν στη δικαιοδοσία, την οποία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια στις περιπτώσεις προσβολής ιδιωτικών δικαιωμάτων, εκτός εάν ανήκουν σε κατηγορία ιδιωτικών διαφορών, η εκδίκαση των οποίων κατά την παρ. 3 του ανωτέρου άρθρου 94 έχει ανατεθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Καθιέρωση με τον ΑΝ 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 488) ενιαίου συστήματος επιλύσεως των αμφισβητήσεων που προκύπτουν μεταξύ Δημοσίου και τρίτων ως προς την κυριότητα τούτου ή εκείνων επί ακινήτων, η περί των οποίων τελική κρίση πάντως ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Θέσπιση ειδικής διοικητικής διαδικασίας, ως προϋπόθεσης παραδεκτού για την έγερση ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής κατά του Δημοσίου, η οποία αποβλέπει στην εξώδικη επίλυση των διαφορών και στην αποφυγή δημιουργίας ασκόπων δικών. Οι πράξεις του Υπουργού των Οικονομικών καθώς επίσης και εκείνες με τις οποίες ανακαλούνται προγενέστερες πράξεις κατ’ επίκληση των παραπάνω διατάξεων, δεν γεννούν διοικητικές διαφορές, αλλά ιδιωτικές διαφορές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, αφού εκδίδονται στο πλαίσιο διαφοράς με αντικείμενο την ύπαρξη και αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων και όχι κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και προς άμεση θεραπεία συγκεκριμένου δημόσιου σκοπού. Φύση της προσβαλλόμενης απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανεκλήθησαν προγενέστερες πράξεις του, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογήν των προπαρατεθεισών διατάξεων του ΑΝ 1539/1938, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των επιδίκων εκτάσεων λόγω αναγνώρισης της επ’ αυτών κυριότητας της αιτούσας Ιεράς Μονής, μη υποκείμενης στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.