ΔΕφΑθ 787/2011 Τμ. ΙΒ΄ (σε συμβ.) (Σχημ. ακυρ. διαδικασίας)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2012, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με τη διακήρυξη στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνεται διοικητικό κόστος και εργολαβικό κέρδος σε ποσοστό μέχρι 2% του ελάχιστου εργοδοτικού κόστους, κριτήριο δε για την επιλογή του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή του συνολικού ποσοστού εργολαβικού και διοικητικού κόστους. Η αναθέτουσα αρχή λόγω υποβολής υπερβολικά χαμηλής προσφοράς ζήτησε από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες, την αποδοχή της προσφοράς των οποίων αμφισβητεί η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση, ως ιδιαίτερα χαμηλή, διευκρινήσεις, τις οποίες έκρινε ως επαρκείς, δικαιολογούσες τη χαμηλή προσφορά των εταιρειών λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών περιστάσεων στις οποίες βρίσκονταν. Κατόπιν αυτών έγιναν αποδεκτές με την προσβαλλόμενη απόφαση οι προσφορές των ως άνω εταιρειών που προσέφεραν οικονομική προσφορά με συνυπολογισμό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους σε ποσό 0,12 και 1,08 ευρώ ετησίως - μικρότερου του οριζόμενου 2% από τη διακήρυξη εργοδοτικού κόστους. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή της αιτούσας φαίνεται να είναι νόμιμη, δεδομένου ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την παροχή διευκρινήσεων και η αποδοχή τους από τη Διοίκηση δεν φαίνεται να προσκρούει σε κάποια διάταξη της διακήρυξης και του άρθρου 52 του ΠΔ 60/2007, εκφεύγει δε από τον ακυρωτικό έλεγχό του η ουσιαστική εκτίμηση της κρίσης της διοίκησης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.