ΣτΕ 1904/2012 Τμ. Β΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2012, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Καθίδρυση αρμοδιότητας του διοικητικού εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής από 1.1.2011 για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν κατά τη προσυμβατική διαδικασία. Εξαιρετικός χαρακτήρας διάταξης παρ. 3 άρθρου 3 Ν 3886/2010. Αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ιδρύεται με άθροιση προϋπολογισμών διακριτών συμβάσεων. Ειδικότερα, στην περίπτωση, κατά την οποία διενεργείται κατόπιν κοινής προκήρυξης διαγωνισμός για την ανάθεση περισσότερων της μίας συμβάσεων, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί διακριτό αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχει ιδιαίτερο προϋπολογισμό, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αρμόδιο μόνο κατ’ εξαίρεση για την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων που τυχόν αφορούν σύμβαση ή συμβάσεις με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 15 εκ. ευρώ εκάστη, διατηρουμένης κατά τα λοιπά της αρμοδιότητας του διοικητικού εφετείου της αναθέτουσας αρχής.Πρόεδρος: Ε. Γαλανού, Προεδρεύουσα Σύμβουλος Επικρατείας Εισηγήτρια: Ε. Νίκα, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι: Μ. Καλλίτση, Ν. Τσίρος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Δ. Μπιλής, Μ. Παπαγεωργίου Διατάξεις: Οδηγίες 2004/17/ΕΚ & 2004/18/ΕΚ, άρθρα 3 [παρ. 3] Ν 3886/2010, 2 [παρ. 5], 26 ΠΔ 60/2007 [...] 2. Eπειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. .../3.12.2010 αποφάσεως-πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Αποδοχή πρακτικού οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών καρδιακού ρυθμού-Βηματοδότες και εμφυτεύσιμων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.