ΕλΣυν 2/2012 Τμ. Μείζονος σύνθεσης [παρατ. Χρ. Διβάνη]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2012, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Έως την έκδοση του αναφερόμενου στην παρ. 5 του άρθρου 223 KΔΚ ΠΔ/τος, με το οποίο θα καθορίζονται ειδικώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ άρθρο 223 παρ. 4 παραχώρησης από ΟΤΑ του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημόσιας υπηρεσίας, όπως, εν προκειμένω, της υπηρεσίας διαχείρισης της στάθμευσης αυτοκινήτων και ελέγχου παράνομης στάθμευσης, είναι δυνατή η κάλυψη του σχετικού νομοθετικού κενού με αναλογική εφαρμογή των κρίσιμων κατά περίπτωση κοινοτικών ή και εθνικών διατάξεων περί αναθέσεως δημόσιας υπηρεσίας, έτσι ώστε η προσωρινή αδράνεια της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης να μην είναι ικανή να οδηγήσει κατ’ αποτέλεσμα στην αδυναμία άσκησης μιας εκ του νόμου προβλεπόμενης αρμοδιότητας των ΟΤΑ. Αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη της διακήρυξης, καθώς και τη διεξαγωγή και κατακύρωση της οικείας δημοπρασίας είναι η δημαρχιακή (ήδη οικονομική) επιτροπή.Πρόεδρος: Ι. Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν Εισηγητής: Κ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος ΕλΣυν Γεν. Επίτροπος Επικρατείας: Δ. Λασκαράτος Δικηγόροι: Ν. Καραγιώργης, Πάρεδρος ΝΣΚ,  Ι. Παραράς, Γ. Γαλάνης Διατάξεις: άρθρα 19 [παρ. 7] ΠΔ 774/1980, 36 ΔΚΚ (ΠΔ 410/1995), 79, 209, 223 [παρ. 4, 5], 273 ΚΔΚ (Ν 3463/2006) Ι. Με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ΠΔ 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον “Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου”» (ΦΕΚ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.