ΣτΕ Ολ 4202/2012 [παρατ. Ηλ. Καστανάς]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2012, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν ότι η ανέγερση ή η θέση σε λειτουργία ευκτήριου οίκου, ως χώρου θρησκευτικής λατρείας ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων σε σχέση με τους χριστιανούς της Εκκλησίας της Ελλάδας, είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν αδείας, η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από όργανο της διοίκησης κατά δέσμια αρμοδιότητα κατόπιν διαπιστώσεως, επί τη βάσει αντικειμενικών στοιχείων, ότι αυτοί τελούν θρησκευτική λατρεία υπό τους όρους του Συντάγματος, λαμβανομένης υπ’ όψη και της φύσεως των όρων αυτών είναι συνταγματικά ανεκτές. (αντίθ. μειοψ.). Η άρνηση χορήγησης άδειας ανεγέρσεως ή θέσεως σε λειτουργία ευκτήριου οίκου λόγω μη συνδρομής του αρνητικού όρου που θέτει το άρθρο 13 παρ. 2 Συντ., χωρίς να δύναται να αποκλεισθεί εκ των προτέρων ως συνταγματικώς ανεπίτρεπτη, αφορά κυρίως περιπτώσεις προσώπων που αποδεδειγμένα απειλούν τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη με έκνομες πράξεις θρησκευτικής λατρείας. (αντίθ. μειοψ.). Αντιβαίνει στο άρθρο 13 παρ. 2 Συντ. και 9 ΕΣΔΑ ως ανεπίτρεπτα περιοριστική της ελευθερίας θρησκευτικής λατρείας η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του ΒΔ/τος της 20.5/2.6.1939 (εξάρτηση χορήγησης άδειας από την κρίση του Υπουργού περί συνδρομής «ουσιαστικών λόγων», δήλωση τόπου κατοικίας από τους αιτούντες, βεβαίωση γνησίου υπογραφής από Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας) (αντίθ. μειοψ.). Το καθιερωθέν σύστημα προληπτικού διοικητικού ελέγχου προς χορήγηση άδειας ανεγέρσεως ή λειτουργίας ευκτήριου οίκου δεν αντίκειται στο σύνολό του ούτε στο Σύνταγμα ούτε στην ΕΣΔΑ. (αντίθ. μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.