ΣτΕ 4647/2012 Τμ. Γ΄ επταμ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2012, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 16 παρ. 5 Συντ. Κατοχύρωση πλήρους αυτοδιοίκησης ΑΕΙ και κρατικής εποπτείας επ’ αυτών. Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας. Έλεγχος νομιμότητας προληπτικός και κατασταλτικός. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν 3549/2007 με τις οποίες δεν καταργείται η κρατική εποπτεία επί των ΑΕΙ, αλλά οργανώνεται σύστημα υποχρεωτικού κατασταλτικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των πανεπιστημιακών οργάνων εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας τελούν σε αρμονία με το άρθρο 16 παρ. 5 Συντ. Η διατύπωση του νόμου ο Υπουργός «μπορεί επίσης» αυτεπαγγέλτως να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του πρύτανη δεν έχει την έννοια ότι αυτός έχει διακριτική ευχέρεια να ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας, αλλά διαθέτει δέσμια αρμοδιότητα να ασκήσει τον συνταγματικά κατοχυρωμένο έλεγχο είτε κατόπιν προσφυγής είτε αυτεπαγγέλτως. Η διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου μόνου της Φ.122/1/171/89650/Β2/138/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του εξουσιοδοτικού Ν 3549/2007 και συνεπώς μη εφαρμοστέες. Παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 ΚΔΔιαδ. Δεν συντρέχει παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 Συντ., δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας που τηρήθηκε για την εκλογή της αιτούσας στην επίδικη θέση και όχι επί τη βάσει ουσιαστικής εκτίμησης των στοιχείων του φακέλου, στηρίχθηκε δηλαδή σε αντικειμενικά δεδομένα, μη συνδεόμενα με υποκειμενική συμπεριφορά της αιτούσας. Σε περίπτωση απουσίας μελών του εκλεκτορικού σώματος από τη συνεδρίαση για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής, πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο και από προγενέστερα της συνεδρίασης σχετικά έγγραφα στοιχεία ότι έγινε εγκαίρως και με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η γνωστοποίηση της πρόσκλησης προς τους απόντες, διαφορετικά η συνεδρίαση δεν είναι νόμιμη.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.