Σ. Κουκούλη - Σπηλιωτοπούλου, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: πεδίο εφαρμογής και ελληνική νομολογία (με αφορμή τη ΔΕΕ 26.2.2013, C-617/10, Akerberg Fransson)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2013, Φεβρουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περίληψη: Ο Χάρτης περιλαμβάνει πολλά θεμελιώδη δικαιώματα που ίσχυαν ήδη στην έννομη τάξη της ΄Ενωσης, με στόχο «να ενισχυθεί η προστασία τους». Με την απόφαση Akerberg Fransson, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι το πεδίο του Χάρτη, όπως και των λοιπών θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπίπτει με το πεδίο του δικαίου της ΄Ενωσης. Τα ελληνικά δικαστήρια άρχισαν ήδη να εφαρμόζουν τον Χάρτη. Με τη βοήθεια του ΔΕΕ, μπορεί να γενικευθεί η εφαρμογή του, ώστε να πραγματωθεί η επίτευξη του στόχου του στην ελληνική έννομη τάξη. Εισαγωγικά 1. Όπως είναι γνωστό, από 1ης Δεκεμβρίου 2009, τέθηκαν σε ισχύ οι νέες Συνθήκες, όπως προέκυψαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας [1] : η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣυνθΕΕ) και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ) που αντικατέστησε τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣυνθΕΚ). Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν ενσωματώθηκε σε καμία από αυτές. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ιδιαιτέρως. [2] Απέκτησε όμως, από 1ης Δεκεμβρίου 2009, την ίδια ισχύ με τις Συνθήκες, βάσει του νέου άρθρου 6 § 1 ΣυνθΕΕ. Έτσι, έκτοτε, ο Χάρτης προστέθηκε στις πηγές θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, με ισχύ πρωτογενούς δικαίου και με στόχο «να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων». 2. Toν Χάρτη συνέταξε ad hoc σώμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.