ΕλΣυν 4922/2013 VI Tμ. [παρατ. Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2013, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Ντούνη, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν Εισηγήτρια: Ι. Ευθυμιάδου, Πάρεδρος ΕλΣυν Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: Κ. Τόλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας Δικηγόροι: Π. Αζαριάδης, Π. Πορφύρης, Α. Μιχαήλ Μετά την τροποποίηση του άρθρου 35 παρ. 5 εδ. α΄ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο η δυνατότητα προσφυγής σε επόμενους βαθμούς κρίσεως προβλέπεται για όλες τις πράξεις του προσυμβατικού ελέγχου που εκδόθηκαν από τους πρωτοβάθμιους δικαστικούς σχηματισμούς (Επιτρόπους και Κλιμάκια), εφόσον με αυτές κρίθηκε ότι ο έλεγχος απέβη αρνητικός ως προς τη νομιμότητα της ελεγχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτουν οι ΟΤΑ ή άλλοι δημόσιοι φορείς. Τούτο προκύπτει σαφώς από την τελεολογική ερμηνεία της ως άνω διάταξης, σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης προέβη στην ως άνω ρύθμιση με σκοπό την για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Συνεπώς, κατά τη ratio της ως άνω διάταξης η αίτηση ανάκλησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν αυτή στρέφεται κατά πράξης του Επιτρόπου ή του Κλιμακίου, η οποία αποφαίνεται ότι ο έλεγχος απέβη θετικός, ήτοι όταν η πράξη έκρινε ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες της ελεγχθείσας διαδικασίας και κατά τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. Διατάξεις:...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.