Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Αντισυνταγματική η εγγυητική επιστολή για την εκτέλεση κατά του Δημοσίου
Άδεια ίδρυσης φαρμακείου - Πληθυσμιακά κριτήρια

Β. Περιβάλλον

Μερική εκτροπή Αχελώου - Ακύρωση συνέχισης εκτέλεσης του συνόλου του έργου

Γ. Φορολογική Νομοθεσία

Μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ - Αποζημίωση ενημέρωσης και δημιουργίας βιβλιοθήκης
ΕΤΜΕΑΡ - Φόρος - Ανεπίτρεπτη νομοθετική εξουσιοδότηση

Δ. Διοικητική Δικονομία

Αίτηση αναιρέσεως - Προβαλλόμενοι λόγοι
Έννομο συμφέρον ανακόπτοντος - Δεδικασμένο επί κριθέντος παρεμπιπτόντως διοικητικής φύσης ζητήματος

Ε. Κοινωνική Ασφάλιση

Αναθεώρηση αποφάσεων ασφαλιστικών οργάνων

ΣΤ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Εύλογη διάρκεια δίκης - Μη εξάντληση των εθνικών ενδίκων μέσων

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008