Τεύχος 3-4/2014, Μάρτιος-Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 142
Άρθρα: 3107

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Ομολογιούχοι - Δημόσιο χρέος - Αρχή ισότητας - Περιουσιακή απώλεια
Πολύτεκνοι - Διευκολύνσεις στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αντισυνταγματικότητα

Β. Πολεοδομία - Χωροταξία

Αυθαίρετη δόμηση - Αναστολή επιβολής κυρώσεων

Γ. Διοικητική Δικονομία

Καταβλητέο παράβολο - Διαφορές από πρόστιμα - Τυχερά παίγνια

Δ. Φορολογική Νομοθεσία

Μέτρα άρθρου 14 του Ν 2523/1997 - Ενδικοφανής προσφυγή

Ε. ΚΕΔΕ

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων ΚΕΔΕ - Κοινοποίηση κατασχετηρίου εγγράφου
Συμψηφισμός απαιτήσεων - Εκχώρηση και παρακράτηση

ΣΤ. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Επιβαρύνσεις ΔΕΗ - Συμψηφισμός πληρωμών και εισπράξεων μεταξύ διακριτών λογαριασμών της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
Τιμολόγηση φαρμάκων

Ζ. Αλλοδαποί

Ανανέωση άδειας διαμονής - Προϋποθέσεις

Η. Περιβάλλον

Αναγνώριση κυριότητας ελληνικού δημοσίου σε εδαφική έκταση της νήσου Θήρας

Θ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών
Διαχειριστικός έλεγχος των ΝΠΙΔ που δεν έχουν υπαχθεί με διάταξη νόμου στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Το περιεχόμενο του ελέγχου αυτού και η θεμελίωση της καταλογιστικής αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αφιέρωμα ΑΕΔ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ - Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΔ (1982-2010)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης - Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόσφατη επιλεγμένη νομοθεσία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008