ΣτΕ 1629/2014 Τμ. Α΄ επταμ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2014, Ιούνιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι: Ξ. Μπασάκου, Πάρεδρος ΝΣΚ Σε περίπτωση, κατά την οποία κράτος μέλος παραβαίνει την υποχρέωση που υπέχει, δυνάμει του άρθρου 189 εδάφιο τρίτο της Συνθήκης ΕΟΚ (ήδη άρθρο 288 εδάφιο τρίτο ΣΛΕΕ), να θεσπίσει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του αποτελέσματος που επιδιώκεται από μια οδηγία γεννάται ευθύνη του προς αποζημίωση, εφόσον, πέραν του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής και της ζημίας, συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, δηλαδή α) το επιδιωκόμενο από την οδηγία αποτέλεσμα περιλαμβάνει χορήγηση δικαιωμάτων στους ιδιώτες και β) το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να προσδιορισθεί βάσει των διατάξεων της οδηγίας. Από τις διατάξεις των άρθρων 91, 92 και 94 της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, που εκφράζουν εθιμικό διεθνές δίκαιο, συνάγεται ότι, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, κατ’ αρχήν, τα πλοία έχουν μία και μόνον «ιθαγένεια», ήτοι εκείνη του κράτους νηολογήσεώς τους. Απόρροια του κανόνα αυτού είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν ως φέρον τη σημαία τους πλοίο ήδη νηολογημένο σε τρίτο κράτος, ήτοι πλοίο που έχει την «ιθαγένεια» του κράτους αυτού, το γεγονός δε ότι η τυπική διοικητική διαδικασία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.