ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2014, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τα άρθρα 19 - 33 του Ν 4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147/14.7.2014) επέρχονται τροποποιήσεις και προσθήκες σε άρθρα του ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ). Συγκεκριμένα: - ΠΔ 18/1989: Στο άρθρο 34Α αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 και προστίθεται παρ. 4, στο άρθρο 34Β απαλείφεται ο τίτλος και αντικαθίσταται η παρ. 1, το άρθρο 36 αντικαθίσταται στο σύνολό του, στο άρθρο 50 προστίθενται παρ. 3α - 3δ, στο άρθρο 51 αντικαθίσταται η παρ. 2. - Ν 2717/1999 (ΚΔΔ): Στο άρθρο 70 αντικαθίσταται η παρ. 1, στο άρθρο 92 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 2, στο άρθρο 126 προστίθεται εδ. γ΄ στην παρ. 1, στο άρθρο 126Α αντικαθίσταται η παρ. 1, στο άρθρο 142 προστίθεται περ. στ΄ στην παρ. 1, στο άρθρο 199 προστίθεται παρ. 2α, στο άρθρο 276 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και προστίθεται παρ. 5α, ενώ μετά το άρθρο 276 προστίθεται νέο άρθρο 276Α. - Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ): Στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά το άρθρο 110 προστίθεται άρθρο 111 με τίτλο «Παραρτήματα» και στο άρθρο 1 αντικαθίσταται η περ. κστ’ της παρ. 1.  

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.