ΣτΕ 131/2014 Τμ. Γ΄ [παρατ. Κ. Παπαγεωργίου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10-11/2014, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια δεν επιτρέπεται να προβούν σε πειθαρχικό κολασμό εκκλησιαστικού υπαλλήλου χωρίς την έκδοση και αποστολή σε αυτά παραπεμπτηρίου εγγράφου, στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού αδικήματος, για το οποίο διώκεται ο υπάλληλος, προσδιοριζόμενα κατά τόπο και χρόνο, καθώς και να αναφέρονται τα στοιχεία, από τα οποία πιθανολογείται η ενοχή του παραπεμπομένου. Η περιγραφή των ως άνω στοιχείων, η οποία αποτελεί ουσιώδες περιεχόμενο του παραπεμπτηρίου εγγράφου, επί ποινή ακυρότητας της πειθαρχικής διαδικασίας, μπορεί να γίνει και με την αναφορά, στο παραπεμπτήριο, άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα πραγματικά περιστατικά του αποδιδομένου αδικήματος, ο χρόνος και ο τόπος τελέσεώς του, καθώς και τα στοιχεία τυχόν ενοχής του παραπεμπομένου, με την προϋπόθεση, πάντως, ότι το τελευταίο αυτό έγγραφο κοινοποιείται στον εν λόγω υπάλληλο μαζί με το παραπεμπτήριο ή προκύπτει ότι περιήλθε εγκαίρως σε πλήρη γνώση αυτού. Η κοινοποίηση παραπεμπτηρίου εγγράφου κατά εκκλησιαστικού υπαλλήλου αποτελεί ουσιώδη τύπο της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση της κατά τα άρθρα 93 παρ. 4 και 96 παρ. 2 του Κανονισμού 5/1978 επταετίας, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής ως προς τα αποδοθέντα στον προσφεύγοντα, πειθαρχικά αδικήματα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς και ανάξιας εκκλησιαστικού υπαλλήλου διαγωγής εν τη υπηρεσία και της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του οδηγού άνω των 30 ημερών, για τα οποία και ήταν δυνατή η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης. Προϋποθέσεις άσκησης παρέμβασης. Δεκτή η αίτηση ακυρώσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.