ΣτΕ 2892/2014 Τμ. ΣΤ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2015, Μάρτιος-Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η δυνατότητα, επί προσβολής μη συναφών πράξεων, για άσκηση νέου ένδικου βοηθήματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 του ΚΔΔ, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν 3226/2004 ή για χωρισμό του δικογράφου, στις υποθέσεις που καταλαμβάνονται από την τελευταία αυτή διάταξη, δεν αφορά στις αγωγές που είχαν ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΚΔΔ και απορρίφθηκαν ελλείψει συνάφειας, σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις του ΠΔ 341/1978. Ούτε ισχύει η αρχή της «ισχύος ευμενέστερου δικονομικού κανόνα», κατ’ αναλογία προς την αντίστοιχη αρχή του ποινικού δικαίου, αλλ’ οι σχετικές διαδικαστικές ενέργειες διέπονται από τις διατάξεις που εκάστοτε ορίζεται ότι διέπουν την οικεία διαδικαστική πράξη, τηρουμένης, ελλείψει αντίθετης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, της κατ’ άρθρο 77 παρ. 5 του ΠΔ 18/1989 δικονομικής αρχής ότι το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.Πρόεδρος: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Β. Πλαπούτα, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόρος: Α. Βασιλείου, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 76 [παρ. 1], 121 [παρ. 2], 122 ΚΔΔ 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, (υπ’ αριθμ. .../2007 ειδικά έντυπα παραβόλου), ζητείται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.