ΣτΕ 701/2015 Τμ. Δ΄ επταμ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2015, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν προσκρούει στο Σύνταγμα η άσκηση της διοίκησης και διαχείρισης των τουριστικών λιμένων κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και κατά τρόπο επικερδή για το Κράτος εφόσον εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και τηρούνται οι δημόσιου δικαίου δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συναφή νομοθεσία περί κοινόχρηστων πραγμάτων, περί προστασίας του περιβάλλοντος, περί αρχαιολογικών χώρων κ.λπ. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η διοίκηση και διαχείριση των τουριστικών λιμένων δύναται είτε να ασκείται από τον ίδιο τον δημόσιο φορέα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με αυτεπιστασία είτε να παραχωρηθεί σε τρίτον έναντι ανταλλάγματος, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση διασφαλίζεται ο έλεγχος από το Δημόσιο. Η σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Ζέας καθώς και την παραχώρηση της εκτελέσεως των απαιτουμένων προς τούτο έργων η οποία καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογήν των Ν 2636/1998 και 2837/2000 περί ΕΤΑ ΑΕ και Ν 2160/1993, που αποβλέπουν στην ικανοποίηση δημοσίων σκοπών, όπως είναι η τουριστική ανάπτυξη της χώρας, περιέχει, ρήτρες με τις οποίες εξασφαλίζεται η τήρηση των συναφών δημόσιου δικαίου δεσμεύσεων που απορρέουν από τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και ιδίως τους οικείους κανονισμούς λειτουργίας. Υπό τα δεδομένα αυτά είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλεται ότι αντίκειται στο Σύνταγμα η ανάθεση της διοικήσεως και διαχειρίσεως τουριστικού λιμένα στην ΕΤΑ ΑΕ και η άσκησή τους από ιδιωτικό φορέα δυνάμει σχετικής συμβάσεως, καθώς και ότι δεν προβλέπεται κρατική εποπτεία στην εκτέλεση της σύμβασης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.