ΣτΕ ΕΑ 101/2015 [παρατ. Γ. Τριχίλης]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2015, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξης δεν χορηγείται, κατ’ αρχήν, εκτός εάν αυτός που ζητεί την αναστολή εκτελέσεως προβάλλει, αποδεικνύεται δε αυτό και από τα στοιχεία του φακέλου, ότι από την εκτέλεσή της θα υποστεί ευθέως και αμέσως, συγκεκριμένη και δυσχερώς επανορθώσιμη ζημία, οπότε και χορηγείται μερική μόνο αναστολή της πράξης αυτής, δηλαδή καθόσον αφορά στον αιτούντα, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αποκλείουν την χορήγηση της αναστολής. Εξάλλου, μόνη η χρηματική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής εκτελέσεως, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ως εκ των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του. Αίτηση για την χορήγηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης δημοτικού συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι συντελεστές τελών καθαρισμού και φωτισμού για το έτος 2015. Δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως με τους οποίους προβάλλεται ότι για να αποδεικνύεται η πραγματική ανταποδοτικότητα του μέτρου απαιτείται να προκύπτει από την κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που επιβάλλει το τέλος κατά τρόπο σαφή και επαρκώς τεκμηριωμένο ότι χρησιμοποιείται πράγματι η δημοτική υπηρεσία καθαριότητας όχι γενικά από τα ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αλλά κατά τρόπο πραγματοπαγή από κάθε συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Απορρίπτει την αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.