3. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνδιάλεξης – Παραβίαση ιδιωτικής ζωής [Άρθρ. 9 παρ. 1] Κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών η μαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνδιαλέξεως και η μετέπειτα προβολή της σε τηλεοπτική εκπομπή χωρίς τη συναίνεση όλων των μερών που συνομιλούν, ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 19 παρ. 1 του Συντάγματος, είναι αθέμιτη και, κατ’ αρχήν, απαγορεύεται, ως αποτελούσα παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και προσβολή αφενός μεν της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, αφετέρου δε του εννόμου αγαθού του απορρήτου των επικοινωνιών. Εξάλλου, η ελευθερία του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι δεν περιλαμβάνει και την ελευθερία μεταδόσεως πληροφοριών που ανάγονται στην προστατευόμενη από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος απαραβίαστη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των προσώπων, πολλώ δε μάλλον η μετάδοση των πληροφοριών αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος της πληροφορήσεως κατά την άσκησή του μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Τούτο δε ενόψει και του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος σκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων εκπομπών, προς την οποία είναι προδήλως ασυμβίβαστη η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.