ΣτΕ Ολ 2563/2015

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2015, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β Ν 3986/2011 που ορίζει ότι το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται το ύψος της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 ΚΦΕ, κατά το μέρος που αναφέρεται στις μειώσεις του άρθρου 19 παρ 2 εδ. ζ΄ αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 Συντ. (αντιθ. μειοψ.) Στο πλαίσιο της ευρείας ευχέρειας που παρέχεται, από το άρθρο 4 παρ. 5 Συντ. στον κοινό νομοθέτη προς διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος, είναι συνταγματικώς ανεκτό σύστημα φορολογίας με διαφοροποιημένους συντελεστές, αναλόγως του ύψους του συνολικού εισοδήματος, εφόσον ο νομοθέτης αποβλέπει στη διαφορετική οικονομική δυνατότητα συμβολής στα δημόσια βάρη, με την εφαρμογή μεγαλύτερου συντελεστή επί μεγαλύτερου συνολικού εισοδήματος, χωρίς να παραβιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιβαλλόμενη από την ανωτέρω συνταγματική διάταξη ισότητα των θυσιών κατ’ αναλογία της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου. Έτσι, επί διαφοροποιήσεως των φορολογικών συντελεστών κατά κλιμάκια εισοδήματος δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η υπαγωγή των εισοδημάτων του υψηλότερου κλιμακίου σε φόρο με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή του κλιμακίου. Η ρύθμιση του άρθρου 29 παρ. 4 περ. γ Ν 3986/2011 θεσπίζει μεν εκ του νόμου μη ανασταλτικό αποτέλεσμα, δεν αποκλείει, όμως, στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της πράξης επιβολής της εισφοράς και να ζητήσει την αναστολή εκτελέσεώς της. Το γεγονός δε ότι από την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος εισφορών και τέλους επιτηδεύματος μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η οφειλή να καθίσταται ληξιπρόθεσμη πριν από την πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής, η οποία αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση για την άσκηση αίτησης αναστολής, δεν θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, αφού απόκειται στον κάθε διάδικο, στην επιμέλεια του οποίου ανήκει η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων κατά πράξεων που βλάπτουν τα δικαιώματά του, να κινηθεί με ταχύτητα ώστε να επιδιώξει εγκαίρως τη χορήγηση αναστολής. Το τέλος επιτηδεύματος, εφόσον επιβλήθηκε για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και, επομένως, προς εξυπηρέτηση κρατικών σκοπών και δεν καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής αποτελεί φόρο κατ’ άρθρο 78 Συντ. Αντικείμενο της επιβάρυνσης αυτής είναι το ελάχιστο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, το οποίο αποκτά όποιος ασκεί εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα, υπό διακρίσεις, υπό τις οποίες και υποχρεούται στην καταβολή τέλους αναλόγου ύψους. Με τα δεδομένα αυτά προσδιορίζεται το αντικείμενο του φόρου, όπως απαιτείται από το άρθρο 78 παρ. 1 Συντ., από τον νόμο. Η επιβολή του φόρου βάσει κριτηρίων χρονικών, τοπικών και πληθυσμιακών, δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη να καθορίζει τον εκάστοτε ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων. Ο προσδιορισμός του κύκλου των βαρυνομένων με τον φόρο αυτό προσώπων δεν παρίσταται, εν όψει του σκοπού του που εξαγγέλλεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου, αυθαίρετος. Η επιβολή ταυτοχρόνως ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος δεν συνιστά ακόμη και σε συνδυασμό με λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις μη ανεκτό περιορισμό του δικαιώματος στην περιουσία κατ’ άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.