Πρακτικά Ολομέλειας 3η Γεν.Συν./26.1.2011 θέμα Β΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2015, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Όταν για την αξίωση του φερόμενου ως δικαιούχου της δαπάνης σε βάρος του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, το δικαίωμα αυτού για την πραγματοποίηση της δαπάνης στηρίζεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, η οποία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 633 παρ.1 και 2 του ΚΠολΔ κατέστη τελεσίδικη, αυτή εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση και το ΕλΣυν, κατά το γενόμενο από αυτό έλεγχο υποχρεούται να συμμορφωθεί μ’ αυτήν, διότι ο έλεγχος της ορθότητας ή μη της διαταγής πληρωμής δεν αποτελεί κατά την έννοια της παρ.3 τους άρθρου 17 του ΠΔ 774/1980 παρεμπιπτόντως αναφυόμενο ζήτημα (αντίθ.μειοψ.).Πρακτικά Ολομέλειας 3η Γεν.Συν./26.1.2011 θέμα Β΄ Πρόεδρος: I. Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν Εισηγητής: Σ. Πουλής, Σύμβουλος ΕλΣυν Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Χαλκιδικής αρνήθηκε, με την .../8.6.2010 πράξη του, να θεωρήσει το ..., οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα του Δήμου Σιθωνίας ποσού 39.584,16 ευρώ. Το ένταλμα έχει εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία «... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», και αφορά στην καταβολή τμήματος της αμοιβής αυτής λόγω παρεχομένων υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των λουομένων σε παραλίες του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2009. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος προβάλλει ότι η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι, κατά παραβίαση των διατάξεων του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.