ΣτΕ 98/2015 Τμ. Ε΄ [παρατ. Π. Λαζαράτος]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση ακυρώσεως κατά έκθεσης αυτοψίας με την οποία διαπιστώθηκε αυθαίρετη επέκταση καταστήματος και κατά απόφασης της Επιτροπής Κρίσης Αυθαιρέτων για επιβολή προστίμου κατά μερική αποδοχή ένστασης. Απόρριψη ως απαράδεκτων από το ΔΕφ των προβληθέντων λόγων ακύρωσης διότι συνδέονταν με το πραγματικό και έπρεπε να προβληθούν με την ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Κρίσης Αυθαιρέτων. Η ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. Σκοπιμότητα της νομοθετικής καθιέρωσης ως προϋπόθεσης παραδεκτής άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως και μη επίτευξη του νομοθετικού σκοπού αν ο διοικούμενος είχε τη δυνατότητα να αμφισβητεί τη νομιμότητα της υποκείμενης σε ενδικοφανή προσφυγή πράξης για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου. Νόμιμη η κρίση του ΔΕφ περί απαραδέκτου των λόγων ακύρωσης. Η προσβληθείσα απόφαση της Επιτροπής Κρίσης Αυθαιρέτων εκδόθηκε κατόπιν ένστασης της εκκαλούσας και επομένως ως προς την απόφαση αυτή, όπως και ως προς οποιαδήποτε πράξη εκδίδεται κατόπιν αίτησης ή διοικητικής προσφυγής του διοικουμένου, συμπεριλαμβανομένης και της ενδικοφανούς, δεν συνέτρεχε υποχρέωση της διοίκησης να καλέσει την εκκαλούσα να εκθέσει τις απόψεις της, τις οποίες περιείχε η ασκηθείσα ένστασή της. Αλυσιτελής ο λόγος ακύρωσης περί παράβασης του άρθρου 20 παρ. 2 Συντ. (απαιτείται παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που ο αιτών θα προέβαλε στη Διοίκηση αν είχε κληθεί). Δέσμια η αρμοδιότητα έκδοσης εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων και η επιβολή σχετικών προστίμων. Δεν καταλείπεται πεδίο εφαρμογής της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.