ΕλΣυν Ολ 5246/2015

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2016, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Καταλογισμός μελών δημοτικού συμβουλίου, ως διαχειριστών διατεθέντος υπέρ του δήμου κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης, με την προκληθείσα σε αυτό ζημία, αντιστοιχούσα σε μη εισπραχθέντα από αυτούς μισθώματα, πλέον τόκων υπερημερίας. Η εν λόγω καταλογιστική πράξη δεν αφορά σε έλλειμμα της οικονομικής διαχείρισης του οικείου Δήμου ή ΝΠΔΔ ή Ιδρύματος αυτού, αλλά αναφέρεται στην ειδική διαχειριστική ευθύνη που έχουν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 96 παρ. 1, 104, 69 και 32 του ΑΝ 2039/1939 οι διαχειριστές του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης για τυχόν ζημία που προκάλεσαν εις βάρος της περιουσίας του, η οποία διακρίνεται από τη λοιπή περιουσία του Δήμου. Οι διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 Ν 3801/2009 δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην υπό κρίση περίπτωση. Μειοψηφία: Με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 Ν 3801/2009 πραγματώνεται συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι το ύψος της επιβαλλομένης κυρώσεως δεν συνδέεται ακάμπτως με το ύψος του διαπιστωθέντος ελλείμματος ή ζημίας, αλλά συνεκτιμώνται και άλλες συντρέχουσες στην κάθε περίπτωση προϋποθέσεις. Συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε κάθε περίπτωση, δύναται, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της υποθέσεως, να μειώνει το ποσό του καταλογισμού ή να απαλλάσσει τους καταλογισθέντες από προσαυξήσεις ή τόκους. Επιπλέον, οι ως άνω διατάξεις του Ν 3801/1999 είναι εφαρμοστέες και ως προς τους αναιρεσείοντες, αφού αυτές αφορούν αδιακρίτως στο σύνολο των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, ανεξαρτήτως εάν η διαχείριση αναφερόταν στον ίδιο των ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ ή Ίδρυμα αυτού ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό μόρφωμα για το οποίο ο οικείος δήμος είχε την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.