ΔΕφΑθ 698/2016 (Τμ. 2ο Τριμ.)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2016, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών άρθρου 70Α ΚΦΕ. Εφόσον το ποσό του καταλογισθέντος ΦΠΑ δεν υπερέβαινε το ποσό των 300.000 ευρώ, το υποβληθέν προς την Επιτροπή αίτημα δεν αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή, αλλά απλή αίτηση για διοικητική επίλυση της διαφοράς. Με την υποβολή του αιτήματος ανεστάλη η τριακονθήμερη προθεσμία για άσκηση προσφυγής μέχρι την υπογραφή της πράξης ματαίωσης. Εμπρόθεσμη η προσφυγή.Πρόεδρος: Α. Μαραγκού- Ζουγανέλη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Λ. Ρουπακιώτη- Μπέτσου, Εφέτης ΔΔ Διατάξεις: άρθρα 63, 66 ΚΔΔ, 70Α ΚΦΕ (Ν 2238/1994) 1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, η οποία νόμιμα φέρεται για περαιτέρω συζήτηση μετά την έκδοση της 2830/2015 προδικαστικής αποφάσεως, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί παράβολο ύψους 3.000 ευρώ (…) επιδιώκεται η ακύρωση: 1) των ... και .../2012 οριστικών πράξεων προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου ΔΟΥ Παλλήνης, διαχειριστικών περιόδων 1993, 1994 και 1995 αντίστοιχα, με τις οποίες επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης φόρος προστιθέμενης αξίας ύψους 159.409,33, 257.455,51 και 287.861,15 ευρώ αντίστοιχα και 2) των 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243 και 1244/2012 πράξεων επιβολής προστίμου των άρθρων 47 παρ. 4 και 5 και 48 παρ.1 του Ν 1642/1986 του ίδιου ως άνω Προϊσταμένου, με τις οποίες επιβλήθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας αντίστοιχα πρόστιμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.