ΔΕφΠειρ 24/2016 (σε Συμβ.)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2016, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και στελεχών του ΟΕΑΔ. Κήρυξη έκπτωτης αναδόχου ένωσης ΝΠ, ολική κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, καταλογισμός ποσού 10% συνολικού συμβατικού τιμήματος. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής άρ. 15 παρ. 5 ΠΔ 118/2007. Έννοια ανεπανόρθωτης βλάβης κατ’ άρθρ. 202 ΚΔΔ. Κρίση ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα επιφέρει σοβαρή οικονομική ζημία και θα πλήξει το κύρος και την φερεγγυότητα της αιτούσας στον κύκλο των πελατών της, όπως επίσης θα της στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Ιδιαιτέρως δυσχερής η επανόρθωση των ανωτέρω σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. Αναστέλλει την εκτέλεση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον διοικητή του ΟΑΕΔ της ενδικοφανούς προσφυγής.Πρόεδρος: Αδ. Παπασταμοπούλου, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγήτρια: Α. Κεχρή, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι: Σ. Αμπουλίδου, Κ. Καραπαναγιώτης, Α. Αμπατζόγλου, Ε. Σύρμου Διατάξεις: άρθρα 200, 202 ΚΔΔ, ΠΔ 118/2007 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αριθ. ..., Σειράς Α, ειδικό έντυπο παραβόλου), ζητείται, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου της, η αναστολή εκτέλεσης της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από το Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ», της από 7.9.2015 ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρου 15 παρ. 5 του ΠΔ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.