ΕλΣυν 157/2016 Τμ. VI

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2016, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές σε διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. Έννοια του διοικητικού - λειτουργικού κόστους. Ανάληψη δαπάνης σε συμφωνία πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων νοσηλευτικού ιδρύματος. Η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενόψει και των συνθηκών εκτέλεσης και του μεγέθους της σύμβασης, με τη διακήρυξη, να προσδιορίζει ένα ελάχιστο ποσοστό επί του εργατικού κόστους ως διοικητικό κόστος, κόστος αναλωσίμων και εργολαβικό κέρδος, το οποίο, κατά την κρίση της, απαιτείται ώστε να καλύπτονται στοιχειωδώς οι λειτουργικές ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και να μην τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεσή της. Νομίμως κατακυρώθηκε στην εταιρεία Α το αποτέλεσμα της ελεγχόμενης διαδικασίας, δοθέντος ότι η προσφορά της, όπως διαμορφώθηκε μετά από διαπραγμάτευση της προσφερθείσας τιμής κατά το μέρος του εργολαβικού οφέλους ανερχόταν σε 2,24% επί του εργατικού κόστους, το οποίο ορθώς θεωρήθηκε ως εύλογο από την αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της υπό εκτέλεση σύμβασης, το οικονομικό περιβάλλον και τις αποπληθωριστικές συνθήκες της οικονομίας κατά τα έτη 2013 έως 2015. Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν συνιστά από μόνη της νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν γεννά δημοσιονομική υποχρέωση του αναδόχου, η οποία γεννάται μόνο από τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που θα συναφθούν μετά από αυτήν.Πρόεδρος: Σ. Ντούνη, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.