ΕλΣυν 1069/2016 Τμ. VI

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2016, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Υπαγωγή στο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το ΕλΣυν των συμβάσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Ο χαρακτηρισμός μιας δημόσιας σύμβασης, ως σύμβασης έργου ή προμηθειών ή υπηρεσιών, κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το ΕλΣυν στις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας δεν εξαιρούνται οι συμβάσεις των φορέων που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εκ μόνου του λόγου ότι, οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους προσιδιάζει η τήρηση των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας. Ο ΟΛΠ που έχει συσταθεί και λειτουργεί για να παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφελείας τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, παρά το γεγονός ότι μεταβιβάστηκε από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ η εξουσία διαχείρισης των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στο 74,138% του μετοχικού κεφαλαίου δοθέντος ότι το ΤΑΙΠΕΔ συνιστά ΑΕ με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο. Αντίθ.μειοψ. Όταν μια σύμβαση είναι μικτή, το στοιχείο που καθορίζει τις εφαρμοστέες διατάξεις της κοινής και για τις τρείς (3) κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων Οδηγίας 2004/17/ΕΚ είναι εκείνο της σύμβασης που είναι κύριο, ήτοι κεντρικό στοιχείο γύρω από το οποίο διαρθρώνεται ολόκληρη η σύμβαση και το οποίο προσδιορίζεται με βάση τις ουσιώδεις υποχρεώσεις που υπερισχύουν, σε αντίθεση με αυτές που έχουν παρεπόμενο, συμπληρωματικό χαρακτήρα. Εξάλλου, η οικονομική αξία αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει το αποκλειστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό τους αλλά ένα κριτήριο που συνεκτιμάται με τα λοιπά. Σύμβαση συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ συνιστά μικτή σύμβαση εκτέλεσης έργου, προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, με προέχοντα χαρακτήρα αυτόν της σύμβασης προμήθειας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.