ΕλΣυν 1114/2016 Τμ. VI

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2016, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προγραμματικές συμβάσεις. Κρίσιμο εννοιολογικό στοιχείο αυτών κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμο εννοιολογικό στοιχείο προσδιορισμού της έννοιας των προγραμματικών συμβάσεων είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να εκκινούν από κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα για την υλοποίηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου σκοπού, το οποίο είναι, εκ του νόμου, επιφορτισμένα να εκτελούν. Στα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να περιλαμβάνονται και εμπορικές εταιρείες, οι οποίες αν και έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ουδεμία σχέση έχουν με τους φορείς του δημόσιου τομέα του Ν 1256/1982, σε κάθε περίπτωση αυτές υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού, με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όποιες περιουσιακές μετακινήσεις πρέπει να περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν νοείται να έχουν το χαρακτήρα ανταλλάγματος για παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες, στοιχείο που απαντάται μόνο στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Μη γνήσια προγραμματική η ελεγχόμενη σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας αφορά σε σαφώς προσδιορισμένες υπηρεσίες κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία εντάσσεται στην έννοια της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας του ΠΔ 60/2007 για την ανάθεση της οποίας έπρεπε να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, ενώ και ως απευθείας ανάθεση αντιβαίνει στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007, αφού δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αυτό προβλέπει για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.