ΣτΕ 1896/2016 Τμ. Β΄ επταμ.[παρατ. Ι Π. Πανταζόπουλος] [παρατ. ΙΙ Ι. Κοϊμτζόγλου] [παρατ. ΙΙΙ Π. Πανταζόπουλος]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως κατά το άρθρ. 12 παρ. 1 του Ν 3900/2010. Για την εκτίμηση του ειδικού και συγκεκριμένου του προβαλλόμενου ισχυρισμού, όσον αφορά το τιθέμενο με τον οικείο λόγο αναιρέσεως νομικό ζήτημα που έκρινε η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, λαμβάνεται υπόψη και η περιεχόμενη στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως συνοπτική έκθεση των νομικών ζητημάτων που τίθενται με τους λόγους αναιρέσεως. Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ΚΦΕ το εισόδημα από την πώληση μετοχών ημεδαπών ΑΕ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο φορολογείται, «με τις γενικές διατάξεις», εκπίπτεται δε από τον οφειλόμενο υπ’ αυτών κατά την οικεία χρήση φόρο εισοδήματος το ποσό του φόρου (5% επί της «πραγματικής» αξίας των μετοχών) που κατέβαλαν κατά την πώληση. Η τυχόν προκύπτουσα ζημία από την πώληση συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας είτε ως μειωτικό στοιχείο του είτε προσαυξάνοντας την πραγματοποιηθείσα ζημία.Φορολογία εισοδήματος από πώληση μετοχών ημεδαπών ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο * [77] Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: I. Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: I. Δρυλλεράκης, X. Πολίτης, Π. Καραστεργίου, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 53 [παρ. 3 και 4] ΠΔ 18/1989, 12 [παρ. 1] Ν 3900/2010, 13 [παρ. 2] Ν 2238/1994 [Για το πλήρες κείμενο της απόφασης βλ. ΘΠΔΔ τ. 10/2016, σελ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.