Γ. Παναγιωτοπούλου, Υποκαταστάσεις αναδόχων σε δημόσια έργα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γεωργία Παναγιωτοπούλου,  Δικηγόρος, LL.M Περίληψη: Στη μελέτη αναλύεται το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την υποκατάσταση αναδόχου σε δημόσια έργα που συγχηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Περαιτέρω, παρουσιάζονται διεξοδικά σχετικές περιπτώσεις υποκαταστάσεων σε συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Περιεχόμενα I. Η υποκατάσταση αναδόχου δημοσίου έργου στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο II. Περιπτωσιολογία και διορθωτικές ποινές σε περιπτώσεις υποκαταστάσεων σε συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 III. Συμπεράσματα   I. Η υποκατάσταση αναδόχου δημοσίου έργου στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων διέπεται τόσο από το εθνικό όσο και από το ενωσιακό δίκαιο. Το ενωσιακό δίκαιο, με τα ίδια τα άρθρα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με μια σειρά Οδηγιών από το 1970 και έπειτα, όπως ερμηνεύθηκαν με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και επικουρικά με τις ερμηνευτικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις Ετήσιες Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαμόρφωσε ριζικά τους σύγχρονους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές (αρχή της μη νόθευσης του ανταγωνισμού, αρχή της διαφάνειας, αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων ή αρχή της απαγόρευσης των δυσμενών διακρίσεων, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης) που διέπουν την διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων [1] . Οι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.