Φ. Κατσίγιαννης, Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και οι αρμοδιότητές της

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2018, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Φώτιος Κατσίγιαννης,  Πρόεδρος Εφετών ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ Περίληψη: Στο παρόν άρθρο τίθεται στο επίκεντρο η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Αναλύεται η λειτουργία και οργάνωσή της, η θέση της στο σύστημα έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο καθώς επίσης ζητήματα που αφορούν την τηρούμενη διαδικασία ενώπιόν της. Περιεχόμενα Εισαγωγή I. Σύσταση – Συγκρότηση της Αρχής ΙΙ. Η θέση της Αρχής στο νέο σύστημα έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο ΙΙΙ. Λειτουργική ανεξαρτησία IV. Οργάνωση - Συνεδριάσεις της ΑΕΠΠ V. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Αρχής. Σταδιακή υπαγωγή VI. Έννομη προστασία ενώπιον της ΑΕΠΠ - Έννομο συμφέρον VII. Προδικαστική προσφυγή. Φύση και χαρακτήρας VIII. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής IX. Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής X. Αφετηρία και λήξη της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής XI. Παράβολο XII. Παρέμβαση XIII. Διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής XIV. Συνέπειες παράλειψης αποστολής φακέλου και απόψεων XV. Ανασταλτικό αποτέλεσμα ΧVI. Προσωρινά μέτρα XVII. Η οριστική απόφαση της ΑΕΠΠ - Φύση και συνέπειες XVIII. Αρμοδιότητα κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης Επίλογος   Εισαγωγή Η δημιουργία στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων ενός συστήματος αποτελεσματικής προστασίας, ικανού να προβλέψει και συνάμα να αποτρέψει πραγματικές στρεβλώσεις, που θα μπορούσαν να βλάψουν τα έννομα συμφέροντα των διαγωνιζομένων και των αναθετουσών αρχών και να εκφράσει την επιταγή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.