Τεύχος 11/2018, Νοέμβριος 2018

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 140
Άρθρα: 3070

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Όρια παρεμπίπτοντος ελέγχου κανονιστικού πλαισίου - Διακοπή λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αίτηση αναστολής - Αρχή της αυτοτέλειας των διαγωνισμών

Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Αιτούμενοι διεθνή προστασία – Περιορισμός κυκλοφορίας – Νομοθετική εξουσιοδότηση

Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δικαστικοί επιμελητές – Αρχές ισότητας και αξιοκρατίας

Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ισότητα των φύλων – Ισόρροπη εκπροσώπηση στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

ΣΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών

Ζ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνταξιούχοι Δημόσιου Τομέα
Ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας - Καταλογισμός μέλους ΔΕΠ
Καταλογισμός υπόλογου - Έναρξη παραγραφής
Καταλογισμός υπολόγου - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
Αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου - Αοριστία

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008