ΣτΕ 1414/2018 Τμ. Γ΄ [παρατ. Μ.-Γ. Μηνά]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 11/2018, Νοέμβριος 2018

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Αικ. Σακελλαροπούλου, Προεδρεύουσα Aντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Β. Γκέρτσος, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Κ. Προίσκος, Κ. Μαρίνου, Πάρεδρος ΝΣΚ Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικού οργάνου. Συνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους αντί τακτικού. Παύση ισχύος προσβαλλομένης λόγω μεταγενέστερης αντικατάστασης του τακτικού μέλους και προβολή αιτήματος για τη συνέχιση της δίκης, διότι και το νέο αυτό μέλος υπολείπεται σε συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων. Δεν στοιχειοθετείται το απαιτούμενο από τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της δίκης. Ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια. Στα πενταμελή υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 Ν 4369/2016 και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρο 161 του Υπαλληλικού Κώδικα, δύο μέλη πρέπει να ανήκουν στο ένα φύλο και τρία στο άλλο (5Χ1/3=1,66). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει το ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη με ψήφο να ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλο και μόνο εάν ούτε αυτό είναι εφικτό, είναι νόμιμη η συγκρότηση του συλλογικού αυτού οργάνου μόνο με τακτικά μέλη που ανήκουν όλα στο ίδιο φύλο. Διατάξεις: άρθρο 161 ΥΚ [...] 6. Επειδή, η προσβαλλόμενη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.