ΣυμβΠλημΘεσ 1628/2018 [Δικαίωμα υπόπτου πρόσβασης στη δικογραφία - Μετάφραση ουσιωδών εγγράφων της διαδικασίας - Διερμηνείς - Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου - Ένταλμα σύλληψης]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απορρίπτονται οι κρινόμενες αιτήσεις και αντιρρήσεις του κατηγορουμένου, διά των οποίων αυτός αιτείται την κήρυξη απόλυτης ακυρότητας πράξεων της προδικασίας. Ειδικότερα, προέκυψε ότι όλα τα έγγραφα της δικογραφίας χορηγήθηκαν στον αιτούντα προκειμένου να εξάγει φωτοαντίγραφα και συνεπώς είχε πλήρη πρόσβαση εξαρχής σε όλο το προανακριτικό υλικό και εκ προφανούς παραδρομής στο χρησιμοποιούμενο έντυπο παροχής εξηγήσεων, δεν απαλείφθηκε το συγκεκριμένο χωρίο, το οποίο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, προφανώς εντασσόμενο στο σχέδιο του εντύπου που διέλαθε της προσοχής και δεν απαλείφθηκε. Ακόμη όμως κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι κατά τον χρόνο εκείνο ο ύποπτος πράγματι αποστερήθηκε της πρόσβασης σε μέρος του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 101 ΚΠΔ για την επιτρεπτή απαγόρευση πρόσβασης σε μέρος της δικογραφίας. Περαιτέρω, από την έκθεση εξέτασης υπόπτου καθίσταται σαφές ότι εξηγήθηκαν, παρουσία διερμηνέως της γεωργιανής γλώσσας, όλα τα προβλεπόμενα στον νόμο δικαιώματά του, τα οποία συναρτώνται με την υπεράσπισή του, τα οποία και άσκησε, διορίζοντας συνήγορο, ζητώντας προθεσμία προς παροχή εξηγήσεων, την οποία και έλαβε και κατέθεσε γραπτό υπόμνημα διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Το δε αίτημά του περί έγγραφης μετάφρασης των εγγράφων της δικογραφίας όλως αορίστως προβλήθηκε, δεδομένου ότι δεν προσδιορίστηκαν με σαφήνεια τα αιτούμενα και δεν αιτιολογήθηκε ο λόγος για τον οποίο αυτά τυγχάνουν ουσιώδη, ενώ σε κάθε περίπτωση προέκυψε ότι του διερμηνεύτηκε πλήθος εγγράφων κατά την έναρξη της εξέτασής του συννόμως προφορικά κατ’ άρθρο 236 παρ. 2 ΚΠΔ, ενόψει του εξαιρετικά επείγοντος της διαδικασίας. Σημειώνεται επίσης ότι τα αναφερόμενα περί ακυρότητας του εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης λόγω μη προηγηθείσας κλήσης του προς απολογία τυγχάνουν προφανώς αβάσιμα και συνεπώς απορριπτέα, δεδομένου ότι νομίμως εξεδόθη το οικείο ένταλμα χωρίς να προηγηθεί κλήση του προς απολογία, καθώς προέκυπταν σε βάρος του σοβαρές ενδείξεις ενοχής για κακουργήματα, για τα οποία επιτρεπόταν προσωρινή κράτηση, ενώ η σύλληψή του κρίθηκε απολύτως αναγκαία το μεν για την πρόληψη τέλεσης νέων αδικημάτων και δη ομοειδών, το δε για την παρεμπόδιση φυγής του από τη χώρα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.