ΔιατΕισΠλημΘεσ 507/2017 [Στοιχειοθέτηση αδικήματος ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης - Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω - Αποδεικτικά μέσα στην πολιτική δίκη]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης οι μαρτυρίες τρίτων δίδονται είτε με εξέταση αυτών ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο είτε με ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου και ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου. Μαρτυρία που δόθηκε με άλλον τρόπο δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, ήτοι ούτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Αυτό ισχύει και για τις δηλώσεις ή βεβαιώσεις τρίτων που αποτελούν μαρτυρίες αυτών, εφόσον έγιναν για να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως αποδεικτικά μέσα στην ορισμένη μεταξύ άλλων πολιτική δίκη χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω δικονομικές διατάξεις. Εν προκειμένω, απορρίπτεται η κρινόμενη έγκληση κατά των εγκαλουμένων για τα αδικήματα της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και της απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω. Συγκεκριμένα, η εν λόγω κατηγορία είναι προδήλως νομικά αβάσιμη διότι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η δήλωση είναι ψευδής κατά περιεχόμενο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ψευδής υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν 1599/1986 εκ μόνου του λόγου ότι συντάχθηκε σε ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ως άνω άρθρου, καθόσον αυτή δεν απευθύνεται σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου τομέα και δεν αφορά σε γεγονότα που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, αλλά σε γεγονότα που αφορούν προσωπικά στοιχεία του δηλούντος. Εξάλλου, επειδή ακριβώς πρόκειται για ιδιωτικό και όχι για δημόσιο έγγραφο, δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για ψευδή βεβαίωση ή κάποιο άλλο αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα. Επιπλέον και η έτερη κατηγορία είναι προφανώς νομικά αβάσιμη, διότι η φερόμενη ως ψευδής κατά περιεχόμενο έγγραφη δήλωση του πρώτου εγκαλουμένου συντάχθηκε ακριβώς για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στη συγκεκριμένη πολιτική δίκη κατά παράβαση των οικείων δικονομικών διατάξεων. Συνεπώς, δεν συνιστά υποστατό αποδεικτικό μέσο και δεν θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη από το δικάσαν δικαστήριο κατά την εκτίμηση των αποδείξεων ως αυτοτελές έγκυρο αποδεικτικό μέσο, ούτε καν για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.