Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας, υπέρβασης εξουσίας και απόλυτης ακυρότητας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί ακυρότητας επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος. ΑΠ 190/2018,

σελ. 359.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που εκδικάζει υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ επάγγελμα οφείλει να ερευνήσει εάν το προσδοκώμενο όφελος υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, σε καταφατική δε περίπτωση να το προσθέσει στο σκεπτικό και διατακτικό της αποφάσεώς του, ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας ορθώς το επιεικέστερο για τον κατηγορούμενο άρθρο 23 παρ. 2 Ν 4139/2013, αρκεί να μην επιβάλει μεγαλύτερη χρηματική ποινή. ΑΠ 572/2018,

σελ. 349.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

H αιτούσα είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, ενώ αυτή και τα παιδιά της ζουν μόνο από τον μισθό του συζύγου της. Συνεπεία των ανωτέρω, η αιτούσα θα υποστεί υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη από την άμεση έκτιση ή τη συνέχιση έκτισης της ανωτέρω ποινής και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να της χορηγηθεί το ανασταλτικό αποτέλεσμα. ΠεντΕφΛαμ 19/2018,

σελ. 370.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ Βλ. και ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Το προσβαλλόμενο βούλευμα δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αιτιολογώντας πλήρως τον ανθρωποκτόνο δόλο με την αναφορά του είδους του μέσου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, την κατεύθυνση των πληγμάτων, τον αριθμό των πληγμάτων κ.λπ. ΣυμβΕφΑθ 955/2015,

σελ. 326.

ΑΠΑΤΗ

Απάτη περί την πρόσληψη. Και τα δύο νομικά ζητήματα (τέλεση άπαξ ή κατ’ εξακολούθηση - ζημία ή όχι του Δημοσίου), κατά την ομόφωνη γνώμη του παρόντος Τμήματος, είναι εξαιρετικής σημασίας και παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον και γι’ αυτό πρέπει να παραπεμφθούν στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. ΑΠ 466/2019,

σελ. 333.

Δεδομένου ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό παρείχε στην πρώτη των κατηγορουμένων πλήρη ελευθερία διαχείρισης του ποσού των 200.000 ευρώ, δεν προέκυψε ενσωμάτωση στην περιουσία της ξένου κινητού πράγματος ούτε οιαδήποτε βλάβη της περιουσίας της εγκαλούσας. ΣυμβΠλημΒολ 66/2018,

σελ. 340.

Η κατηγορία περί απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω είναι προφανώς νομικά αβάσιμη, διότι η φερόμενη ως ψευδής κατά περιεχόμενο έγγραφη δήλωση του πρώτου εγκαλουμένου συντάχθηκε ακριβώς για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στη συγκεκριμένη πολιτική δίκη. Συνεπώς, δεν συνιστά υποστατό αποδεικτικό μέσο και δεν θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη από το δικάσαν δικαστήριο κατά την εκτίμηση των αποδείξεων. ΔιατΕισΠλημΘεσ 507/2017,

σελ. 384.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ Βλ. ΑΠΑΤΗ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 Ν 4489/2017 εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών και των εισαγγελέων, προς τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η προς τούτο παροχή οδηγιών με σχετική γνωμοδότηση. ΓνωμΕισΑΠ 4/2019,

σελ. 382.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Με τις οικείες παραδοχές το προσβαλλόμενο βούλευμα απέκρουσε τη συνδρομή εκούσιας υπαναχώρησης από την πεπερασμένη απόπειρα του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας, αφού δέχτηκε ότι ο εκκαλών περάτωσε την εξωτερική πράξη που περιείχε την αρχή εκτελέσεως και δεν εξαρτιόταν πλέον από την περαιτέρω προσωπική ενέργειά του η επέλευση του σκοπουμένου αποτελέσματος. ΣυμβΕφΑθ 955/2015,

σελ. 326.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ζητήματα της αρχής της αναλογικότητας στην ποινική δίκη. Μελ. Α. Παπαδαμάκης,

σελ. 281.

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA)

Η λεγόμενη ταύτιση του ανακριτικού ευρήματος με το δείγμα του γενετικού υλικού ενός κατηγορουμένου μέσω της σύγκρισης ενός δειγματοληπτικού αριθμού δεν δίνει εξατομίκευση, καθώς είναι δυνατόν η ταύτιση να είναι προϊόν σύμπτωσης. Το τελικό αποτέλεσμα του τεστ DNA είναι μία εκτίμηση και τίποτε παραπάνω. ΠεντΕφΚακΑθ 1898/2018 (παρατ. Κ. Κώτσογλου),

σελ. 361.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) Βλ. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων στην εποχή των “fake news”. Ανάλυση του άρθρου 191 ΠΚ ενώπιον των σύγχρονων (τεχνολογικών) προκλήσεων. Μελ. Φ. Σπυρόπουλος,

σελ. 288.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην προκείμενη περίπτωση, που το Δικαστήριο καταδίκασε την ημεδαπή αναιρεσείουσα για το πλημμέλημα της χρήσης πλαστού εγγράφου που τελέστηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ σε βάρος αλλοδαπού (το κτήριο του Ελληνικού Προξενείου στην αλλοδαπή δεν αποτελεί έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας), και υπήρχε έγκληση του σχετικού σωματείου κατά της κατηγορουμένης, η οποία (έγκληση) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ΠΚ αποτελεί δικονομική προϋπόθεση της δίκης, όφειλε να αναφέρει ότι η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και στην πολιτεία της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. ΑΠ 227/2018,

σελ. 323.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ Βλ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Δεν είναι τρίτος κατά την έννοια του νόμου εκείνος ο οποίος λαμβάνει γνώση ισχυρισμών εκ λόγων καθήκοντος, όπως είναι οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί επιμελητές. ΜΠλημΣπαρτ 1386/2017,

σελ. 347.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για τις πράξεις της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της λήψης, κατοχής, μεταφοράς και απόκρυψης όπλων και πυρομαχικών. Η συμπεριφορά του μοναδικού μάρτυρα κατηγορίας είναι τουλάχιστον ασυνήθιστη και χωρίς την επ’ ακροατηρίου εξέτασή του δεν μπορεί να υιοθετηθούν άκριτα οι ένορκες καταθέσεις του. ΠεντΕφΚακΑθ 1898/2018 (παρατ. Κ. Κώτσογλου),

σελ. 361.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Η συνεχής επιμόρφωση ενός Εισαγγελέα είναι καταλυτικής σημασίας για την ορθή και ολοκληρωμένη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την αξιοπρεπή συνύπαρξή του με τους λοιπούς Εισαγγελείς των κρατών μελών της ΕΕ. ΕγκΕισΑΠ 1/2019,

σελ. 382.

Η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 Ν 4489/2017 εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών και των εισαγγελέων, προς τους οποίους δεν είναι επιτρεπτή η προς τούτο παροχή οδηγιών με σχετική γνωμοδότηση. ΓνωμΕισΑΠ 4/2019,

σελ. 382.

ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Τα αναφερόμενα περί ακυρότητας του εντάλματος σύλληψης λόγω μη προηγηθείσας κλήσης του κατηγορουμένου προς απολογία τυγχάνουν προφανώς αβάσιμα, δεδομένου ότι νομίμως εξεδόθη το οικείο ένταλμα, καθώς προέκυπταν σε βάρος του σοβαρές ενδείξεις ενοχής για κακουργήματα, για τα οποία επιτρεπόταν προσωρινή κράτηση. ΣυμβΠλημΘεσ 1628/2018,

σελ. 371.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Επιβαρυντικές περιστάσεις και ομόφωνη απαλλαγή του κατηγορουμένου γι’ αυτές - Κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος και μη κατάφασή του: Οριοθέτηση του παραδεκτού της εισαγγελικής εφέσεως (Ιδιωτική Γνωμοδότηση) (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης/Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 312.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Και υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς του Ν 3340/2005 αλλά και διά του παρόντος Ν 4443/2016, ουδεμία αμφιβολία πρέπει να καταλείπεται περί της από μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποχρεωτικότητας υποβολής μηνυτήριας αναφοράς για τις χρηματιστηριακές ποινικές παραβάσεις, εφόσον βεβαίως ενόψει του ότι πρόκειται για ΝΠΔΔ υφίστανται οι προς τούτο προϋποθέσεις. ΣυμβΠλημΑθ 2150/2018,

σελ. 336.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Η ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος πρωτοδίκως είχε προβληθεί από τον κατηγορούμενο σε προηγηθείσα δικάσιμο αυτής στην οποία εκδόθηκε η εκκληθείσα καταδικαστική απόφαση. Η τελευταία αυτή απόφαση, οριστική ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού ακυρότητας του επιδοθέντος κλητηρίου θεσπίσματος και μη επιδεχόμενη ανακλήσεως, δεν υπέκειτο αυτοτελώς σε ένδικο μέσο από τον κατηγορούμενο. ΑΠ 190/2018,

σελ. 359.

ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Είναι αναχρονιστικός ο νόμος 1608/1950 «περί καταχραστών του Δημοσίου»; Μελ. Γ. Σανιδάς,

σελ. 285.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Η ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος πρωτοδίκως είχε προβληθεί από τον κατηγορούμενο σε προηγηθείσα δικάσιμο αυτής στην οποία εκδόθηκε η εκκληθείσα καταδικαστική απόφαση. Η τελευταία αυτή απόφαση, οριστική ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού ακυρότητας του επιδοθέντος κλητηρίου θεσπίσματος, δεν υπέκειτο αυτοτελώς σε ένδικο μέσο από τον κατηγορούμενο. ΑΠ 190/2018,

σελ. 359.

ΛΗΣΤΕΙΑ

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για την πράξη της απλής συνέργειας σε ληστεία. Όπως αποδείχθηκε, ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε απόσταση από τους λοιπούς συναυτουργούς της ληστείας και δεν μίλησε καθόλου στους παθόντες, ούτε προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια προς ενίσχυση ή ενθάρρυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, των λοιπών ομοεθνών του για τη διάπραξη της ληστείας, δεν παρέσχε δηλαδή σε αυτούς κάποια υλική ή ηθική συνδρομή. ΠεντΕφΘεσ 1319/2016,

σελ. 325.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το αίτημα του κατηγορουμένου περί έγγραφης μετάφρασης των εγγράφων της δικογραφίας όλως αορίστως προβλήθηκε, δεδομένου ότι δεν προσδιορίστηκαν με σαφήνεια τα αιτούμενα και δεν αιτιολογήθηκε ο λόγος για τον οποίο αυτά τυγχάνουν ουσιώδη. ΣυμβΠλημΘεσ 1628/2018,

σελ. 371.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Επιβαρυντικές περιστάσεις και ομόφωνη απαλλαγή του κατηγορουμένου γι’ αυτές - Κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος και μη κατάφασή του: Οριοθέτηση του παραδεκτού της εισαγγελικής εφέσεως (Ιδιωτική Γνωμοδότηση) (ΜΕΡΟΣ Α΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης/Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 312.

Κηρύσσεται ένοχος, ως εξαρτημένος, ο κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με την ειδικότερη μορφή της κατοχής ναρκωτικών και της καλλιέργειας ινδικής κάνναβης. Συγκεκριμένα, αυτός κατείχε τις οικείες ποσότητες ναρκωτικών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και εμπορία προς τρίτους, ενώ προέβη και σε καλλιέργεια ινδικής κάνναβης την οποία θα συγκόμιζε και θα διέθετε επίσης σε τρίτους αντί οικονομικού ανταλλάγματος. ΤρΕφΚακΠατρ 318/2017,

σελ. 354.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που εκδικάζει υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ επάγγελμα μπορεί και οφείλει να ερευνήσει εάν το προσδοκώμενο όφελος υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, σε καταφατική δε περίπτωση να το προσθέσει στο σκεπτικό και διατακτικό της αποφάσεώς του, ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας ορθώς το επιεικέστερο για τον κατηγορούμενο άρθρο 23 παρ. 2 Ν 4139/2013, αρκεί να μην επιβάλει μεγαλύτερη χρηματική ποινή. ΑΠ 572/2018,

σελ. 349.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Ο Ν 4002/2011 υπό το πρίσμα της αντισυνταγματικότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες ποινές γύρω από τα παίγνια. Μελ. Κ. Σπούλος,

σελ. 307.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων (Προέδρου και μελών ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Συγκεκριμένα, δεν αναδεικνύονται σοβαρές ενδείξεις ότι αυτοί παρέβησαν με πρόθεση το καθήκον της υπηρεσίας τους, προκειμένου να ωφελήσουν τρίτα πρόσωπα διά μη υποβολής προς τον Εισαγγελέα μηνυτήριων αναφορών για αξιόποινη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς. ΣυμβΠλημΑθ 2150/2018,

σελ. 336.

ΠΟΙΝΗ

Ο Ν 4002/2011 υπό το πρίσμα της αντισυνταγματικότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες ποινές γύρω από τα παίγνια. Μελ. Κ. Σπούλος,

σελ. 307.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ζητήματα της αρχής της αναλογικότητας στην ποινική δίκη. Μελ. Α. Παπαδαμάκης,

σελ. 281.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όλα τα έγγραφα της δικογραφίας χορηγήθηκαν στον αιτούντα προκειμένου να εξάγει φωτοαντίγραφα και συνεπώς είχε πλήρη πρόσβαση εξαρχής σε όλο το προανακριτικό υλικό. Ακόμη όμως κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι κατά τον χρόνο εκείνο ο ύποπτος πράγματι αποστερήθηκε της πρόσβασης σε μέρος του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 101 ΚΠΔ. ΣυμβΠλημΘεσ 1628/2018,

σελ. 371.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για την πράξη της απλής συνέργειας σε ληστεία. Όπως αποδείχθηκε, ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε απόσταση από τους λοιπούς συναυτουργούς της ληστείας και δεν μίλησε καθόλου στους παθόντες, ούτε προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια προς ενίσχυση ή ενθάρρυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, των λοιπών ομοεθνών του. ΠεντΕφΘεσ 1319/2016,

σελ. 325.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ Βλ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 16 και 5 παρ. 1 ΠΚ, προκύπτει ότι και τα κτήρια των ξένων πρεσβειών, που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος, αποτελούν έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας και αντίστροφα, δεν αποτελούν έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας τα κτήρια των Ελληνικών πρεσβειών στην αλλοδαπή. ΑΠ 227/2018,

σελ. 323.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεδομένου ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό παρείχε στην πρώτη των κατηγορουμένων πλήρη ελευθερία διαχείρισης του ποσού των 200.000 ευρώ, και ότι ο εντολέας της κατηγορουμένης και αληθινός κύριος των χρημάτων δεν φέρεται να έχει διαφωνήσει με τη διαχείριση της κατηγορουμένης, δεν προέκυψε ενσωμάτωση στην περιουσία της ξένου κινητού πράγματος ούτε οιαδήποτε βλάβη της περιουσίας της εγκαλούσας, αφού το εν λόγω χρηματικό ποσό ουδέποτε ανήκε στην περιουσία της εγκαλούσας. ΣυμβΠλημΒολ 66/2018,

σελ. 340.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΦΕΣΗ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου για την πράξη της υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ο κατηγορούμενος άσκησε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, το οποίο αποφάνθηκε αμετακλήτως ότι παρανόμως το φορολογητέο εισόδημα του κατηγορουμένου προσδιορίστηκε τεκμαρτώς, διότι δεν προερχόταν από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ούτε η φορολογητέα ύλη προέκυψε από φορολογικά βιβλία και στοιχεία του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν είχε υποχρέωση να τηρεί τέτοια στοιχεία, αφού δεν ήταν επιτηδευματίας. ΣυμβΠλημΑθ 5520/2018,

σελ. 356.

Κηρύσσεται αθώος, κατά πλειοψηφία, ο κατηγορούμενος για το αδίκημα της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, δεν προέκυψαν, και δη κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, θετικές ενέργειες του κατηγορουμένου προς πλήρωση της αντικειμενικής υποστάσεως του αποδιδόμενου σε αυτόν αδικήματος. Και τούτο διότι τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία κατατείνουν στην παραδοχή του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος υπήρξε θύμα του τότε και ήδη αυτόχειρα λογιστή του. ΠεντΕφΘεσ 418/2017,

σελ. 355.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η κατηγορία είναι προδήλως νομικά αβάσιμη διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ψευδής υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν 1599/1986 εκ μόνου του λόγου ότι συντάχθηκε σε ένα τέτοιο έντυπο, καθόσον αυτή δεν απευθύνεται σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου τομέα και δεν αφορά σε γεγονότα που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, αλλά σε γεγονότα που αφορούν προσωπικά στοιχεία του δηλούντος. ΔιατΕισΠλημΘεσ 507/2017,

σελ. 384.