Γ. Μπουρμάς, Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και δογματικοί προβληματισμοί στο άρθρο 33 του νέου ΠΚ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 5/2020, Μάϊος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  Γεωργίου Μπουρμά, Δικηγόρου, ΔΝ Στη συγκεκριμένη μελέτη επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 33 νέου ΠΚ με απώτερο σκοπό την έλλογη τελεολογική συστολή του, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η ισόρροπη ικανοποίηση των συχνά αντικρουόμενων στόχων του ποινικού δικαίου, δηλ. της αποτελεσματικής προστασίας των εννόμων αγαθών και της εξασφάλισης των ατομικών ελευθεριών από την κρατική αυθαιρεσία. Αυτή η ισορροπημένη ικανοποίηση των επιδιώξεων του ποινικού δικαίου μπορεί να επέλθει μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις και ειδικότερα: α) θα πρέπει το εκάστοτε κρινόμενο κοινωνικοηθικό καθήκον, που επιτάσσει στον δράστη να προσβάλλει ορισμένο έννομο αγαθό, να αποβλέπει στη διαφύλαξη κάποιου άλλου εννόμου αγαθού του δράστη ή τρίτου προσώπου όχι απλώς ενός μεγέθους-στοιχείου, αναγομένου σε αγαθό μόνον από τον δράστη, β) η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλον από την πράξη να είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα είτε σημαντικά κατώτερη είτε τουλάχιστον ανάλογη με την προσβολή που απειλήθηκε, γ) στην ειδικότερη περίπτωση, όπου η προκληθείσα βλάβη είναι ανάλογη με την απειληθείσα προσβολή, τότε, για να συντρέχει το συγγνωστό του άρθρου 33 ΠΚ, θα πρέπει επιπροσθέτως η προκληθείσα βλάβη να επέρχεται μόνο με παράλειψη και όχι με ενέργεια του δράστη και δ) οι εκάστοτε κρινόμενες (ηθικές, πολιτικές, θρησκευτικές, αισθητικές κ.ά.) πεποιθήσεις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.