Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 5/2020, Μάϊος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και δογματικοί προβληματισμοί στο άρθρο 33 του νέου ΠΚ. Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 420.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και επιπλέον στερείται νόμιμης βάσης, διότι ούτε στο αιτιολογικό ούτε στο διατακτικό της αναφέρεται ο χρόνος εμφάνισης των επίδικων επιταγών προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα και από την ανωτέρω παράλειψη υπάρχει ασάφεια και δεν μπορεί να ελεγχθεί και να κριθεί από τον Άρειο Πάγο εάν εφαρμόσθηκαν ορθά ή όχι οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο παραβιάσθηκαν εκ πλαγίου. ΑΠ 116/2019,

σελ. 472.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Βλ. και ΕΓΚΛΗΣΗ

Η επίδραση της προϋφιστάμενης εκπρόθεσμης εγκλήσεως, όταν δεν επακολούθησε δήλωση εξακολούθησης διαδικασίας κατ’ άρθρο 464 ΠΚ επί αδικημάτων που μετατράπηκαν σε κατ’ έγκληση διωκόμενα από τον νέο ΠΚ. Μελ. Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος,

σελ. 431.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Ειδικότερα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος δεν προσκόμισε το επιβαλλόμενο από τις οικείες διατάξεις σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών επί ποσού (αμοιβής) 534 ευρώ, αλλά προσκόμισε το μη κανονικό (ελλιπές ως προς το ποσό) γραμμάτιο που αντιστοιχεί σε ποσό (αμοιβής) 406 ευρώ. Έτσι, όμως, δεν τηρήθηκαν οι επιβαλλόμενες νόμιμες διατυπώσεις, αφού η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης κατάθεσης του σχετικού γραμματίου καταβολής των εισφορών δεν αποτελεί τυπική παράλειψη που μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης. ΑΠ 1258/2019,

σελ. 483.

Γίνεται δεκτή η κρινόμενη αίτηση και αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής σε βάρος της αιτούσας. Εν προκειμένω, αποδείχθηκε ότι η εξακολούθηση της έκτισης της ποινής που υποβλήθηκε σε αυτήν μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου, επί της ασκηθείσας από αυτήν αίτησης αναίρεσης, θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για την αιτούσα. ΠεντΕφΠειρ 167/2019,

σελ. 496.

Έτσι που έκρινε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 108, 109 ΠΚ και 551 ΚΠΔ, η οποία είναι ουσιαστική κατά το μέρος της που αναφέρεται στον καθορισμό συνολικής ποινής. ΑΠ 496/2019,

σελ. 495.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Η αιτούσα πάσχει από αγχώδεις εκδηλώσεις υπό αγωγή, σακχαρώδη διαβήτη τύπου II υπό δισκία, οριακή στεφανιαία νόσο ενός αγγείου, πολυαρθρικό σύνδρομο, εκφυλιστική σπονδυλοπάθεια και το ποσοστό αναπηρίας της ανέρχεται σε 55%, ενώ επίσης πάσχει από χρόνια υποτροπιάζουσα συναισθηματική ψύχωση και ήπια γνωστική έκπτωση. Ως εκ τούτου, η συνέχιση της έκτισης της ποινής που της επιβλήθηκε θα εντείνει τα ήδη σοβαρότατα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και θα οδηγήσει σε υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας της. ΠεντΕφΠειρ 167/2019,

σελ. 496.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Βλ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΕΝΤΩΝ

Γίνεται εν μέρει δεκτή η ένδικη αίτηση αποζημίωσης και επιδικάζεται στον τελευταίο κατ’ αποκοπή ημερήσια αποζημίωση συνολικά για τεκμαρτή περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη το ποσό των 20 ευρώ την ημέρα και συνολικά για 1.055 ημέρες το ποσό των 21.100 ευρώ. Εν προκειμένω, η αθωωτική απόφαση καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο την 16.9.2019 και έτσι η απόφαση αυτή κατέστη αμετάκλητη την 26.9.2019. Περαιτέρω, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο αιτών, ο οποίος ευθύς εξ αρχής αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις αποδιδόμενες σε αυτόν αξιόποινες πράξεις, έγινε από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής του κράτησης. ΤρΕφΚακΠατρ 595/2019,

σελ. 484.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Η προσμέτρηση και της ποινής που είχε επιβληθεί με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου, μέρος της οποίας είχε εκτιθεί και για το υπόλοιπο είχε χορηγηθεί απόλυση υπό όρο ήταν μη νόμιμη, αφού αυτή έπρεπε να εκτιθεί αθροιστικώς. Η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτό το αντίθετο και διατάχθηκε η συγχώνευση και της ποινής αυτής, εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε τις οικείες διατάξεις, αφού έδωσε σε αυτές την έννοια ότι είναι επιτρεπτή η συγχώνευση και της ποινής αυτής, ενώ η πραγματική τους έννοια είναι ότι η συγχώνευση της ποινής αυτής είναι ανεπίτρεπτη. ΑΠ 496/2019,

σελ. 495.

Άρση της υφ’ όρον απόλυσης και σχηματισμός συνολικής ποινής. Σκέψεις με αφορμή τις ΑΠ 2032/2017 και ΑΠ 649/2018. Μελ. Τ. Περβίζος,

σελ. 435.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού. Ειδικότερα, αυτός επιτέθηκε στην παθούσα την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, πλησιάζοντάς την από πίσω σκυμμένος για να μην τον αντιληφθεί και αφού της κατέβασε τη φόρμα και το εσώρουχο που φορούσε, έβαλε το χέρι του στην περιοχή των γεννητικών της οργάνων, με σκοπό να την εξαναγκάσει σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη, πλην όμως δεν το πέτυχε διότι η παθούσα αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει και να μπει στην πολυκατοικία. Η πράξη του δε αυτή συνιστά γενετήσια πράξη, διότι αποτελεί προσπάθεια ετεροαυνανισμού και αντικειμενικώς προσβάλλει το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών. ΜΟΔΑθ 258/2020 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 456.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για την πράξη της παραβίασης επαγγελματικού απορρήτου. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι αυτός (νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης παροχής οδικής βοήθειας) χρησιμοποίησε αθέμιτα σε αγωγή έναν κατάλογο συμβολαίων, τα οποία είχε συνάψει η εγκαλούσα ασφαλιστική εταιρία με τους πελάτες της και τα οποία τηρούνταν στους υπολογιστές της. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποίησε αθέμιτα ο κατηγορούμενος, αφού προηγουμένως είχε κατορθώσει, με άγνωστο τρόπο και χωρίς κανένα προς τούτο δικαίωμα, να τα αντιγράψει και αποτυπώσει από το ηλεκτρονικό αρχείο των υπολογιστών της εγκαλούσας εταιρίας, με πρόδηλο σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε βάρος της στο πλαίσιο της άσκησης της ανωτέρω αγωγής, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της μεταξύ τους αντιδικίας. ΤρΠλημΑθ 2484/2019,

σελ. 461.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Βλ. και ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η αρμοδιότητα των Πειραϊκών Δικαστηρίων επί αδικημάτων τελούμενων εντός Αττικής, σχετιζομένων με ναυτικές διαφορές. Μελ. Π. Τσιρίδης,

σελ. 428.

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Α΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 409.

Από τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης δημιουργήθηκε ένα επαρκές, συμπαγές και ασφαλές έρεισμα για τη συγκρότηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος του άρθρου 25 παρ. 1 Ν 4139/2013 (και όχι της ανθρωποκτονίας και των σωματικών βλαβών από αμέλεια), καθόσον αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επίδραση παραισθησιογόνων ουσιών και ότι με τη συμπεριφορά του αυτή προέκυψε ο θάνατος ενός ανθρώπου και ο τραυματισμός άλλων δύο ανθρώπων. Συνεπώς, ορθώς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. ΑΠ 113/2019,

σελ. 473.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βλ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αναφορικά με το ερώτημα περί του αν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των διαδίκων από αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο) που παριστάμενοι με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους υπογράφουν το κατ' άρθρο 214Α ΚΠολΔ πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δηλώνει ότι δεν λαμβάνει θέση επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα Δικαστήρια ή τα Δικαστικά Συμβούλια προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσεώς τους. ΓνωμΕισΑΠ 4/2020,

σελ. 499.

ΒΙΑΣΜΟΣ Βλ. και ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού. Ειδικότερα, αυτός επιτέθηκε στην παθούσα την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, πλησιάζοντάς την από πίσω σκυμμένος για να μην τον αντιληφθεί και αφού της κατέβασε τη φόρμα και το εσώρουχο που φορούσε, έβαλε το χέρι του στην περιοχή των γεννητικών της οργάνων, με σκοπό να την εξαναγκάσει σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη, πλην όμως δεν το πέτυχε διότι η παθούσα αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει και να μπει στην πολυκατοικία. Η πράξη του δε αυτή συνιστά γενετήσια πράξη, διότι αποτελεί προσπάθεια ετεροαυνανισμού και αντικειμενικώς προσβάλλει το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών. ΜΟΔΑθ 258/2020 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 456.

ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΠΡΑΞΗ Βλ. και ΒΙΑΣΜΟΣ

Ο χαρακτηρισμός της πράξης ως γενετήσιας (με τον νέο ΠΚ) εξαρτάται και από τις ειδικές περιστάσεις της, δηλαδή από τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο της τέλεσής της, αλλά και από τις ιδιότητες των προσώπων μεταξύ των οποίων αυτή τελέστηκε. Έτσι, στοιχειοθετεί το πιο πάνω έγκλημα όχι μόνο η συνουσία, αλλά και οι γενετήσιες πράξεις, δηλαδή οι ίσης βαρύτητας με τη συνουσία πράξεις, επιχείρημα που αντλείται από τη διάταξη του άρθρου 336 παρ. 2 νέου ΠΚ. ΜΟΔΑθ 258/2020 (παρατ. Ε. Φυτράκης),

σελ. 456.

ΔΗΜΟΙ Βλ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών εκτιόμενης ποινής των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κρατουμένων, κατά την αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω πανδημίας, πρέπει να περιλαμβάνει και τις ημέρες κατά τις οποίες οι ίδιοι είναι διαθέσιμοι προς φοίτηση, αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πραγματοποιείται εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19). ΓνωμΕισΑΠ 3/2020,

σελ. 498.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Το παρόν Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της έκδοσης του εκζητουμένου υπηκόου Κίνας. Συγκεκριμένα, δεν προέκυψαν ικανές ενδείξεις ότι ο εκζητούμενος δεν θα δικαστεί από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο και δεν θα τύχει δίκαιης δίκης στη χώρα του. Οι προβληθέντες ισχυρισμοί δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν στην πεποίθηση περί εκδίκασης της υπόθεσης του εκζητουμένου από μη ανεξάρτητους δικαστές, καθώς η τυχόν υπαγόρευση των αποτελεσμάτων εκ μέρους του κόμματος αφορά μεμονωμένες δικαστικές περιπτώσεις που ενδεχομένως αφορούν αδικήματα εναντίον του κράτους. ΣυμβΕφΑθ 40/2019,

σελ. 487.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το παρόν Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της έκδοσης του εκζητουμένου υπηκόου Κίνας. Συγκεκριμένα, δεν προέκυψαν ικανές ενδείξεις ότι ο εκζητούμενος δεν θα δικαστεί από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο και δεν θα τύχει δίκαιης δίκης στη χώρα του. Οι προβληθέντες ισχυρισμοί δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν στην πεποίθηση περί εκδίκασης της υπόθεσης του εκζητουμένου από μη ανεξάρτητους δικαστές, καθώς η τυχόν υπαγόρευση των αποτελεσμάτων εκ μέρους του κόμματος αφορά μεμονωμένες δικαστικές περιπτώσεις που ενδεχομένως αφορούν αδικήματα εναντίον του κράτους. ΣυμβΕφΑθ 40/2019,

σελ. 487.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Βλ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Ειδικότερα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος δεν προσκόμισε το επιβαλλόμενο από τις οικείες διατάξεις σχετικό γραμμάτιο καταβολής εισφορών επί ποσού (αμοιβής) 534 ευρώ, αλλά προσκόμισε το μη κανονικό (ελλιπές ως προς το ποσό) γραμμάτιο που αντιστοιχεί σε ποσό (αμοιβής) 406 ευρώ. Έτσι, όμως, δεν τηρήθηκαν οι επιβαλλόμενες νόμιμες διατυπώσεις, αφού η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης κατάθεσης του σχετικού γραμματίου καταβολής των εισφορών δεν αποτελεί τυπική παράλειψη που μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης. ΑΠ 1258/2019,

σελ. 483.

ΕΓΚΛΗΣΗ

Η επίδραση της προϋφιστάμενης εκπρόθεσμης εγκλήσεως, όταν δεν επακολούθησε δήλωση εξακολούθησης διαδικασίας κατ’ άρθρο 464 ΠΚ επί αδικημάτων που μετατράπηκαν σε κατ’ έγκληση διωκόμενα από τον νέο ΠΚ. Μελ. Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος,

σελ. 431.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν είναι νοητή η ανάκληση μιας γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία μπορεί να επιδέχεται οποιαδήποτε επιστημονική κριτική ως προς την ευστοχία της, όμως παραμένει σε ισχύ. Είναι δυνατόν να υπάρξει εξαίρεση και η εισαγγελική γνωμοδότηση να καταστεί αδρανής (και μάλιστα τούτο να γίνει με νεότερη «διαπιστωτική» γνωμοδότηση) όταν το αντιμετωπισθέν από αυτή ζήτημα επιλύθηκε στη συνέχεια κατά διαφορετικό τρόπο από παγιωθείσα νομολογία ή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. ΓνωμΕισΑΠ 5/2020,

σελ. 499.

Αναφορικά με το ερώτημα περί του αν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των διαδίκων από αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο) που παριστάμενοι με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους υπογράφουν το κατ' άρθρο 214Α ΚΠολΔ πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δηλώνει ότι δεν λαμβάνει θέση επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα Δικαστήρια ή τα Δικαστικά Συμβούλια προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσεώς τους. ΓνωμΕισΑΠ 4/2020,

σελ. 499.

Για τη μη παραβίαση του άρθρου 4 της ΕΣΔΑ, κατά το δικονομικό του σκέλος, στις περιπτώσεις καταγγελιών για σωματεμπορία, προεχόντως επιβάλλεται η άμεση έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης και η ταχύτατη περάτωσή της ύστερα από επιμελή συλλογή του αποδεικτικού υλικού, ώστε να ακολουθεί η άσκηση της ποινικής δίωξης. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να επιδεικνύεται προκειμένου η ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης στο ακροατήριο αμφοτέρων των βαθμών να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και, πάντως, να μην υπερβαίνει την εύλογη διάρκεια της δίκης. ΕγκΕισΑΠ 9/2020,

σελ. 500.

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Β΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 443.

ΕΚΔΟΣΗ

Το παρόν Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της έκδοσης του εκζητουμένου υπηκόου Κίνας. Συγκεκριμένα, δεν προέκυψαν ικανές ενδείξεις ότι ο εκζητούμενος δεν θα δικαστεί από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο και δεν θα τύχει δίκαιης δίκης στη χώρα του. Οι προβληθέντες ισχυρισμοί δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν στην πεποίθηση περί εκδίκασης της υπόθεσης του εκζητουμένου από μη ανεξάρτητους δικαστές, καθώς η τυχόν υπαγόρευση των αποτελεσμάτων εκ μέρους του κόμματος αφορά μεμονωμένες δικαστικές περιπτώσεις που ενδεχομένως αφορούν αδικήματα εναντίον του κράτους. ΣυμβΕφΑθ 40/2019,

σελ. 487.

ΕΚΘΕΣΗ

Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε αναλάβει εν τοις πράγμασι την προστασία των δύο αδερφών, σε κάθε δε περίπτωση αν ασχολήθηκε μαζί τους αυτό έγινε μόνο περιστασιακά, και περαιτέρω ο πρώτος κατηγορούμενος είχε εν τοις πράγμασι αναλάβει τη φροντίδα και προστασία των δύο ηλικιωμένων, τους άφησε δε αβοήθητους και τους εξέθεσε σε κίνδυνο, καθόσον δεν φρόντισε για τη σίτισή τους και την παραμονή τους σε υγιεινό περιβάλλον. Επιπλέον, ως προς τον θανόντα, παρότι γνώριζε τα ανωτέρω δεν ειδοποίησε εγκαίρως το ΕΚΑΒ παρά μόνο όταν τον είδε πεσμένο στον δρόμο. ΣυμβΠλημΗλείας 98/2019,

σελ. 470.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Για τη μη παραβίαση του άρθρου 4 της ΕΣΔΑ, κατά το δικονομικό του σκέλος, στις περιπτώσεις καταγγελιών για σωματεμπορία, προεχόντως επιβάλλεται η άμεση έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης και η ταχύτατη περάτωσή της ύστερα από επιμελή συλλογή του αποδεικτικού υλικού, ώστε να ακολουθεί η άσκηση της ποινικής δίωξης. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να επιδεικνύεται προκειμένου η ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης στο ακροατήριο αμφοτέρων των βαθμών να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και, πάντως, να μην υπερβαίνει την εύλογη διάρκεια της δίκης. ΕγκΕισΑΠ 9/2020,

σελ. 500.

ΕΠΙΔΟΣΗ Βλ. και ΕΦΕΣΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Όταν ο κατηγορούμενος αρνείται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαμονής, οι επιδόσεις που τον αφορούν γίνονται στον γραμματέα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών όπου ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον Εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η υπόθεση και δεν θεωρείται αυτός ως αγνώστου διαμονής και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 156 ΚΠΔ για επίδοση σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής. ΑΠ 1383/2019,

σελ. 480.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και επιπλέον στερείται νόμιμης βάσης, διότι ούτε στο αιτιολογικό ούτε στο διατακτικό της αναφέρεται ο χρόνος εμφάνισης των επίδικων επιταγών προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα και από την ανωτέρω παράλειψη υπάρχει ασάφεια και δεν μπορεί να ελεγχθεί και να κριθεί από τον Άρειο Πάγο εάν εφαρμόσθηκαν ορθά ή όχι οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο παραβιάσθηκαν εκ πλαγίου. Η έλλειψη δε αυτή δεν αναπληρώνεται με μόνη την αναφορά ότι οι επιταγές εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα. ΑΠ 116/2019,

σελ. 472.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΕΠΙΔΟΣΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η κατηγορουμένη δεν δήλωσε τη διεύθυνση κατοικίας της ή διαμονής της ούτε κατά την προσαγωγή της στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης ούτε στο Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, πλην όμως η εκκαλουμένη απόφαση έπρεπε να επιδοθεί στον γραμματέα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών. Συνεπώς, η επίδοση της ως άνω απόφασης που έγινε ως αγνώστου διαμονής ήταν άκυρη, με αποτέλεσμα να μην έχει αρχίσει η προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης, η οποία ασκήθηκε από την αναιρεσείουσα εμπροθέσμως. ΑΠ 1383/2019,

σελ. 480.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και δογματικοί προβληματισμοί στο άρθρο 33 του νέου ΠΚ. Μελ. Γ. Μπουρμάς,

σελ. 420.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Βλ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών εκτιόμενης ποινής των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κρατουμένων, κατά την αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω πανδημίας, πρέπει να περιλαμβάνει και τις ημέρες κατά τις οποίες οι ίδιοι είναι διαθέσιμοι προς φοίτηση, αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πραγματοποιείται εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19). ΓνωμΕισΑΠ 3/2020,

σελ. 498.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Βλ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Από τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης δημιουργήθηκε ένα επαρκές, συμπαγές και ασφαλές έρεισμα για τη συγκρότηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος του άρθρου 25 παρ. 1 Ν 4139/2013 (και όχι της ανθρωποκτονίας και των σωματικών βλαβών από αμέλεια), καθόσον αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επίδραση παραισθησιογόνων ουσιών και ότι με τη συμπεριφορά του αυτή προέκυψε ο θάνατος ενός ανθρώπου και ο τραυματισμός άλλων δύο ανθρώπων. Συνεπώς, ορθώς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων. ΑΠ 113/2019,

σελ. 473.

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Η αρμοδιότητα των Πειραϊκών Δικαστηρίων επί αδικημάτων τελούμενων εντός Αττικής, σχετιζομένων με ναυτικές διαφορές. Μελ. Π. Τσιρίδης,

σελ. 428.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και επιπλέον στερείται νόμιμης βάσης, διότι ούτε στο αιτιολογικό ούτε στο διατακτικό της αναφέρεται ο χρόνος εμφάνισης των επίδικων επιταγών προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα και από την ανωτέρω παράλειψη υπάρχει ασάφεια και δεν μπορεί να ελεγχθεί και να κριθεί από τον Άρειο Πάγο εάν εφαρμόσθηκαν ορθά ή όχι οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο παραβιάσθηκαν εκ πλαγίου. ΑΠ 116/2019,

σελ. 472.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων για την πράξη της παράβασης καθήκοντος. Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι δημοτικοί σύμβουλοι έλαβαν την επίδικη απόφαση στηριζόμενοι σε όλη την προεργασία που είχε λάβει χώρα από τις Επιτροπές του Δήμου, γνωρίζοντας μάλιστα ότι η διαδικασία αυτή παρακολουθείται από τον Συνήγορο του Πολίτη και ότι βασικό κριτήριο και παράμετρος ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων. ΣυμβΠλημΘεσ 491/2016,

σελ. 462.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. και ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Έσφαλε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, που με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις δεν είχαν υποπέσει σε παραγραφή ενόψει του ότι στην κρινόμενη περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, στον οποίο παρέπεμψε την υπόθεση το κηρυχθέν αναρμόδιο να δικάσει Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, δεν παρέπεμψε τους κατηγορούμενους απευθείας στο ακροατήριο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, αλλά εισήγαγε την υπόθεση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, αυτή επανήλθε στο στάδιο της προδικασίας, με συνέπεια την ανατροπή της αναστολής της παραγραφής που είχε επέλθει με την επίδοση του (πρώτου) κλητηρίου θεσπίσματος. ΑΠ 1580/2019,

σελ. 478.

ΠΛΑΝΗ

Η κατηγορουμένη ισχυρίζεται ότι κατά τον χρόνο ελέγχου της νομιμότητας της επίδικης απόφασης δεν είχε γνώση της σχετικής νομοθεσίας, καθόσον δεν είχε κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία της σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά ισχυρισμό της περί νομικής πλάνης, καθόσον η ανωτέρω γνώριζε τι έπραττε, ισχυρίζεται όμως ότι δεν γνώριζε το καταρχήν άδικο της πράξης της. Ωστόσο η πλάνη της δεν μπορεί να κριθεί συγγνωστή, καθόσον αυτή, ως εκ της θέσης και της ιδιότητάς της, μπορούσε, εφόσον κατέβαλε μεγαλύτερη επιμέλεια και προσπάθεια, να είναι ενημερωμένη για την ισχύουσα νομοθεσία. ΣυμβΠλημΘεσ 491/2016,

σελ. 462.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Η προσμέτρηση και της ποινής που είχε επιβληθεί με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου, μέρος της οποίας είχε εκτιθεί και για το υπόλοιπο είχε χορηγηθεί απόλυση υπό όρο ήταν μη νόμιμη, αφού αυτή έπρεπε να εκτιθεί αθροιστικώς. Η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτό το αντίθετο και διατάχθηκε η συγχώνευση και της ποινής αυτής, εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε τις οικείες διατάξεις, αφού έδωσε σε αυτές την έννοια ότι είναι επιτρεπτή η συγχώνευση και της ποινής αυτής, ενώ η πραγματική τους έννοια είναι ότι η συγχώνευση της ποινής αυτής είναι ανεπίτρεπτη. ΑΠ 496/2019,

σελ. 495.

Γίνεται δεκτή η κρινόμενη αίτηση και αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής σε βάρος της αιτούσας. Εν προκειμένω, αποδείχθηκε ότι η εξακολούθηση της έκτισης της ποινής που υποβλήθηκε σε αυτήν μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου, επί της ασκηθείσας από αυτήν αίτησης αναίρεσης, θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για την αιτούσα. ΠεντΕφΠειρ 167/2019,

σελ. 496.

Ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών εκτιόμενης ποινής των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κρατουμένων, κατά την αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω πανδημίας, πρέπει να περιλαμβάνει και τις ημέρες κατά τις οποίες οι ίδιοι είναι διαθέσιμοι προς φοίτηση, αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πραγματοποιείται εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19). ΓνωμΕισΑΠ 3/2020,

σελ. 498.

ΠΟΙΝΗ

Άρση της υφ’ όρον απόλυσης και σχηματισμός συνολικής ποινής. Σκέψεις με αφορμή τις ΑΠ 2032/2017 και ΑΠ 649/2018. Μελ. Τ. Περβίζος,

σελ. 435.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Η επίδραση της προϋφιστάμενης εκπρόθεσμης εγκλήσεως, όταν δεν επακολούθησε δήλωση εξακολούθησης διαδικασίας κατ’ άρθρο 464 ΠΚ επί αδικημάτων που μετατράπηκαν σε κατ’ έγκληση διωκόμενα από τον νέο ΠΚ. Μελ. Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος,

σελ. 431.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Στους πίνακες πραγματογνωμόνων, κατ’ άρθρο 185 ΚΠΔ, θα πρέπει, ενόψει της επικινδυνότητας των εργασιών, να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και να περιλαμβάνονται πραγματογνώμονες πυροτεχνουργοί άτομα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. ΕγκΕισΑΠ 10/2020,

σελ. 501.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Έσφαλε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, που με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις δεν είχαν υποπέσει σε παραγραφή ενόψει του ότι στην κρινόμενη περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, στον οποίο παρέπεμψε την υπόθεση το κηρυχθέν αναρμόδιο να δικάσει Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, δεν παρέπεμψε τους κατηγορούμενους απευθείας στο ακροατήριο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, αλλά εισήγαγε την υπόθεση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, αυτή επανήλθε στο στάδιο της προδικασίας, με συνέπεια την ανατροπή της αναστολής της παραγραφής που είχε επέλθει με την επίδοση του (πρώτου) κλητηρίου θεσπίσματος. ΑΠ 1580/2019,

σελ. 478.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ Βλ. και ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Α΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 409.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Βλ. και ΕΠΙΔΟΣΗ, ΕΦΕΣΗ

Η επίδοση της απόφασης που έγινε ως αγνώστου διαμονής ήταν άκυρη, με αποτέλεσμα να μην έχει αρχίσει η προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης, η οποία ασκήθηκε από την αναιρεσείουσα εμπροθέσμως. Επομένως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που με την προσβαλλόμενη απόφασή του απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας ως εκπρόθεσμη, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας. ΑΠ 1383/2019,

σελ. 480.

Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, που με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις δεν είχαν υποπέσει σε παραγραφή και απορρίπτοντας τη σχετική ένσταση της αναιρεσείουσας προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης και αφού κήρυξε αυτήν ένοχη της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών, ενώ όφειλε διαπιστώνοντας την επελθούσα παραγραφή να παύσει οριστικά την εναντίον της ποινική δίωξη, υπέπεσε στην πλημμέλεια της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας. ΑΠ 1580/2019,

σελ. 478.

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Β΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 443.