Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 6/2020, Ιούνιος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος να δικαστεί για τις πράξεις της κατάχρησης σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Συγκεκριμένα, αυτός, εκμεταλλευόμενος τη βαριά νοητική στέρηση και ψυχοκινητική καθυστέρηση των θυγατέρων του, ενήργησε επ’ αυτών συνουσία και άλλες ασελγείς πράξεις, ως συγγενής δε εξ αίματος ανιούσας γραμμής ενήργησε συνουσία μαζί τους, ενώ σε μία εξ αυτών προξένησε και σωματική κάκωση. ΣυμβΠλημΗλείας 81/2018,

σελ. 605.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η απόφαση που εκδίδεται επί αίτησης ακύρωσης διαδικασίας δεν υπόκειται σε αίτηση αναίρεσης, ανεξαρτήτως αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κατ’ ουσίαν ή ως απαράδεκτη. Η διάταξη του άρθρου 341 παρ. 2 εδ. δ΄ ΚΠΔ, ως ειδική, κατισχύει της διάταξης του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ, με την οποία ορίζεται ότι κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο (προς το οποίο προσομοιάζει και η αίτηση ακύρωσης) ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση. ΑΠ 781/2019,

σελ. 616.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για την πράξη της άμεσης συνέργειας σε λαθρεμπορία. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζεται εάν η εισαγωγή του αυτοκινήτου από τους φυσικούς αυτουργούς έγινε από χώρα μέλος της ΕΕ ή από άλλη χώρα εκτός ΕΕ. ΑΠ 1381/2019 (παρατ. Μ. Μαρτίνης),

σελ. 607.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Εν προκειμένω, εμφανίστηκε στο ακροατήριο ένας δικηγόρος και ζήτησε την αναβολή της συζήτησης της ένδικης αίτησης, διότι ο αναιρεσείων βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να πληρώσει το παράβολο παράστασης. Το αίτημα, όμως, αυτό είναι απορριπτέο, ως αβάσιμο, διότι η επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι ο αναιρεσείων είχε τη δυνατότητα να κάνει χρήση της παρεχόμενης από τον Ν 3226/2004 ευχέρειας για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. ΑΠ 899/2019,

σελ. 615.

Έτσι, όπως υποβλήθηκε το εν λόγω αίτημα, διαφορετικό περιεχόμενο του οποίου ως προς την εξειδίκευση των λόγων υγείας δεν αναφέρεται στον σχετικό λόγο αναίρεσης, ήταν παντελώς αόριστο. Συνεπώς, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει σε αυτό, ανεξαρτήτως του ότι, πριν απορρίψει ως ανυποστήρικτη την έφεση του νομίμως κλητευθέντος και μη εμφανισθέντος εκκαλούντος, εξέτασε στην ουσία το εν λόγω αίτημα αναβολής και το απέρριψε διότι δεν αποδείχθηκε. ΑΠ 781/2019,

σελ. 616.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η δυνατότητα επανεξετάσεως από τον Άρειο Πάγο αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία με προηγούμενη απόφασή του είχε απορριφθεί, σε σχέση με λόγο ή λόγους του αναιρετηρίου ή του δικογράφου των προσθέτων λόγων, που φέρονται ότι δεν ερευνήθηκαν ούτε απορρίφθηκαν με την προηγούμενη απόφαση, προϋποθέτει ότι οι λόγοι αυτοί δεν αφορούν τη βελτίωση, διευκρίνιση και συμπλήρωση πλημμελειών που προβλήθηκαν και απορρίφθηκαν. Η απόρριψη των λόγων αναιρέσεως, που αποκλείει την επανεξέτασή τους, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει με ρητή για καθένα από αυτούς απορριπτική σκέψη της αποφάσεως, αλλά μπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της αποφάσεως. ΑΠ 706/2019,

σελ. 617.

Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ο ανωτέρω συνήγορος αποχώρησε, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης. Ως εκ τούτου, ο αναιρεσείων δεν παρέστη προσηκόντως στο ακροατήριο, ως μη εκπροσωπηθείς από συνήγορο. ΑΠ 899/2019,

σελ. 615.

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, δεδομένου ότι ασκήθηκε εναντίον (εκκλητής) αποφάσεως. Εν προκειμένω, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δύο ετών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της αγοράς, κατοχής και πώλησης κατ’ εξακολούθηση από εξαρτημένο χρήστη. Κατά της εν λόγω αποφάσεως, όπως απαγγέλθηκε, εφόσον η επιβληθείσα ποινή φυλακίσεως είναι δύο έτη (και ο κατά νόμο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως είναι πλημμέλημα), ο ήδη αναιρεσείων είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση. ΑΠ 255/2019,

σελ. 619.

Εάν η υπόθεση που αναφέρεται σε ορισμένο έγκλημα διήλθε και από τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, κατόπιν άσκησης έφεσης από τον κατηγορούμενο κατά της πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης, με το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης προσβάλλεται μόνο η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. ΑΠ 781/2019,

σελ. 616.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Στον ισχύοντα ΠΚ προβλέπεται ο θεσμός της άρσης της αναστολής για αδικήματα που τελούνται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ενώ αντιθέτως δεν προβλέπεται ο θεσμός της ανάκλησης της χορηγηθείσας αναστολής. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω θεσμός της ανάκλησης της αναστολής δεν δύναται να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται με βάση τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 ΠΚ, καθόσον έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της εφαρμογής της ευμενέστερης διάταξης για τον κατηγορούμενο. ΤρΠλημΚατερ 1129/2019,

σελ. 627.

ΑΠΑΤΗ Βλ. και ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος της κατηγορουμένης για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα απάτης στο δικαστήριο. Εν προκειμένω, η απόσυρση της επίδικης αγωγής αποτελεί πράγματι ένδειξη σχετικά με το αναληθές του περιεχομένου και την ουσιαστική αβασιμότητα της αγωγής, η οποία ομοιάζει με την απόρριψη της αγωγής στο Ελληνικό Δίκαιο λόγω ερημοδικίας του ενάγοντος. Επομένως λείπει το στοιχείο της παραπλάνησης του Δικαστή από την προσαγωγή και επίκληση των ψευδών αποδεικτικών μέσων, δεδομένου ότι κατά λογική και νομική αναγκαιότητα η παραπλάνηση του Δικαστή προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα του τελευταίου εκ του νόμου να ελέγχει την ουσιαστική αλήθεια των ισχυρισμών των διαδίκων. ΣυμβΕφΘεσ 407/2019,

σελ. 592.

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για το αδίκημα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος. Στην προσβαλλόμενη απόφαση διαλαμβάνεται με σαφήνεια ότι η επελθούσα στον παθόντα από τη συμπεριφορά του αναιρεσείοντος περιουσιακή ζημία ανέρχεται στο ποσό των 41.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε με τον οριζόμενο στο οικείο ιδιωτικό συμφωνητικό τρόπο, ενώ το ποσό των 69.000 ευρώ, στο οποίο ανερχόταν η συνολική αξία του επίδικου ακινήτου, αποτελούσε τη σκοπούμενη από τον αναιρεσείοντα ζημία του παθόντος και το αντίστοιχο δικό του σκοπούμενο όφελος, στοιχεία, δηλαδή, που ανάγονται στην υποκειμενική υπόσταση της επίδικης αξιόποινης πράξης και δεν ταυτίζονται με το αντικειμενικό στοιχείο της επελθούσας ζημίας. ΑΠ 1489/2019,

σελ. 587.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Βλ. και ΠΟΙΝΗ

Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης του ασθενούς με αναπηρία καταδίκου, θα πρέπει το ποσοστό αναπηρίας να μην συνιστά το αποτέλεσμα περισσοτέρων της μίας διαφορετικών παθήσεων, αλλά να οφείλεται σε μία ασθένεια. Εν προκειμένω, ο αιτών δεν πληροί την τυπική προϋπόθεση για να τύχει του οικείου ευεργετήματος (έκτιση 25 ετών). Ο κατά τα ως άνω οριζόμενος από τον νόμο, ως ελάχιστος, χρόνος έκτισης των επιβληθεισών στον αιτούντα ποινών υπερβαίνει συνολικώς τα 25 έτη, δεδομένου ότι αυτός εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης με μία πρόσκαιρη κάθειρξη. ΣυμβΕφΠειρ 180/2018,

σελ. 621.

Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, η οποία εν προκειμένω συμπλέει με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 εδ. α΄ ΠΚ, επιβάλλει την εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης του άρθρου 105 παρ. 6 εδ. β΄ του προϊσχύσαντος ΠΚ. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι με τη σύμμειξη των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 1 του νέου ΠΚ και του άρθρου 105 παρ. 6 εδ. β΄ του προϊσχύσαντος ΠΚ λαμβάνει χώρα «κατασκευή» νέου νόμου (Κώδικα) ως προϊόντος συνδυασμού διατάξεων, τούτο ανταποκρίνεται στην επιλογή του νομοθέτη του νέου άρθρου 2 του ισχύοντος ΠΚ. ΓνωμΕισΑΠ 6/2020,

σελ. 629.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ Βλ. και ΑΠΑΤΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε κάθε περίπτωση και εάν ακόμη ήθελε γίνει δεκτό ότι συνέτρεχε υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα, η τελευταία ήταν εκούσια, οφειλόμενη σε εσωτερικούς λόγους της κατηγορουμένης ως ουσιαστικής εντολέως της υπόθεσης και η επιβολή ποινής και η τιμωρία αυτής καθίσταται αδικαιολόγητη, ενόψει του ότι με την υπαναχώρηση αποκαταστάθηκε πλήρως η θέση του εννόμου αγαθού της περιουσίας του εναγομένου, όπως τούτο αβίαστα προκύπτει από το γεγονός ότι συναίνεσε στην απόσυρση της αγωγής χωρίς ποτέ να ζητήσει την επιδίκαση των έως τότε δικαστικών εξόδων. ΣυμβΕφΘεσ 407/2019,

σελ. 592.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ορθώς και όχι εκ παραδρομής η εν λόγω απόφαση δεν παρέπεμψε την υπόθεση για νέα συζήτηση και ως προς το κεφάλαιο της αναιρεθείσας εν μέρει απόφασης περί υπολογισμού της επιβληθείσας στον αιτούντα χρηματικής ποινής CIF, αφού η παραγραφή επιμέρους πράξεων λαθρεμπορίας κατ’ εξακολούθηση επηρεάζει μεν την επιβληθείσα για τη λαθρεμπορία στερητική της ελευθερίας ποινή, όχι όμως και την, αντί της ανέφικτης δήμευσης, επιβληθείσα χρηματική ποινή CIF, απορριπτομένου, μετά ταύτα, ως αβασίμου του αιτήματος συμπλήρωσης της εν λόγω απόφασης. ΑΠ 706/2019,

σελ. 617.

ΔΗΜΟΙ

Οι υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων ως «υπάλληλοι» κατ’ άρθρο 13α΄ ΠΚ και η διάταξη του άρθρου 237Β ΠΚ. Μελ. Χ. Μυλωνόπουλος,

σελ. 529.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Η θεώρηση της κατηγορίας από τον Εισαγγελέα και το Συμβούλιο των Εφετών κατά το άρθρο 317 παρ. 2 ΚΠΔ. Μελ. Π. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 549.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Η έρευνα στα βιβλία των Ειδικών Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας Πρωτοδικείου και των τηρούμενων εκεί Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται να γίνεται μόνον υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά δικηγόρου, ή υπό δικηγόρου ή υπό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος εξάλλου επιτρέπεται να ερευνά τα δημόσια βιβλία που τηρούνται σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, μέσα στο καθοριζόμενο από το άρθρο 22 παρ. 2 Ν 2318/1995 πλαίσιο. ΓνωμΕισΑΠ 7/2020,

σελ. 630.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Η έρευνα στα βιβλία των Ειδικών Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας Πρωτοδικείου και των τηρούμενων εκεί Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται να γίνεται μόνον υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά δικηγόρου, ή υπό δικηγόρου ή υπό δικαστικού επιμελητή. ΓνωμΕισΑΠ 7/2020,

σελ. 630.

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ Βλ. και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ

Οι υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων ως «υπάλληλοι» κατ’ άρθρο 13α΄ ΠΚ και η διάταξη του άρθρου 237Β ΠΚ. Μελ. Χ. Μυλωνόπουλος,

σελ. 529.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Βλ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το άρθρο 187 ΠΚ. «Οι περιπέτειες μιας εγκληματικής οργάνωσης». Μελ. Γ. Χλούπης,

σελ. 536.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Η θεώρηση της κατηγορίας από τον Εισαγγελέα και το Συμβούλιο των Εφετών κατά το άρθρο 317 παρ. 2 ΚΠΔ. Μελ. Π. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 549.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί μόνο επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, και πάντως όχι επί υποθέσεων επί των οποίων επελήφθησαν ήδη ή πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, ή επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσεώς τους, ενόψει και των προβλεπομένων ενδίκων μέσων. ΓνωμΕισΑΠ 8/2020,

σελ. 631.

ΕΚΒΙΑΣΗ

Παραπέμπεται η κατηγορουμένη να δικασθεί για απόπειρα εκβίασης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, αυτή απέστειλε στην εγκαλούσα επανειλημμένως απειλητικά μηνύματα και πραγματοποίησε απειλητικού χαρακτήρα τηλεφωνικές κλήσεις και δεν δικαιολόγησε το νόμιμο της χρηματικής απαίτησης για οφειλή 15.000 ευρώ του συζύγου της προς αυτήν. Περαιτέρω, ουδόλως κινήθηκε νομικά προς ικανοποίηση της αξίωσής της, φερόμενης να υφίσταται από το έτος 2003 και αφορώσα μάλιστα το ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, τελούσε δε σε πλήρη γνώση της οικονομικής επιφάνειας των εγκαλούντων. ΣυμβΠλημΒολ 38/2019,

σελ. 598.

ΕΚΡΗΞΗ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Παραπέμπεται η κατηγορουμένη να δικασθεί για τις πράξεις της προμήθειας και κατοχής από κοινού εκρηκτικών υλών και απόπειρας εκβίασης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, αυτή προμηθεύτηκε και κατείχε δύο ηλεκτρικούς πυροκροτητές που περιείχαν εκρηκτική ύλη, τους οποίους αφού έβαλε εντός φακέλου τους τοποθέτησε έξω από τα γραφεία των εγκαλούντων. Συμβ­ΠλημΒολ 38/2019,

σελ. 598.

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το ευεργετικό αποτέλεσμα της ένδικης αναίρεσης επεκτείνεται και στους ωφελούμενους και μη ασκήσαντες αναίρεση συγκατηγορούμενους, δεδομένου ότι ο γενόμενος δεκτός λόγος αναίρεσης δεν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του αναιρεσείοντος, αλλά αφορά και το πρόσωπο των καταδικασθέντων ως φυσικών αυτουργών της λαθρεμπορίας. ΑΠ 1381/2019 (παρατ. Μ. Μαρτίνης),

σελ. 607.

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ Βλ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βλ. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Εάν η υπόθεση που αναφέρεται σε ορισμένο έγκλημα διήλθε και από τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, κατόπιν άσκησης έφεσης από τον κατηγορούμενο κατά της πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης, με το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης προσβάλλεται μόνο η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. ΑΠ 781/2019,

σελ. 616.

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, δεδομένου ότι ασκήθηκε εναντίον (εκκλητής) αποφάσεως, για την οποία δεν προβλέπεται το ένδικο μέσο της αναιρέσεως, απορριπτομένων των αντίθετων αιτιάσεων του αναιρεσείοντος, ο οποίος αβασίμως υποστηρίζει ότι καταδικάσθηκε για κακούργημα και η απόφαση δεν ήταν εκκλητή. ΑΠ 255/2019,

σελ. 619.

ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ Βλ. ΑΠΑΤΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο κατηγορούμενος δεν πάσχει από κάποιας μορφής ψυχική νόσο που να επηρεάζει την ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών του, πάσχει από ελαφρά νοητική στέρηση αλλά ο βαθμός της δεν είναι τέτοιος που να προκαλεί διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών και της συνείδησής του. ΣυμβΠλημΗλείας 81/2018,

σελ. 605.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος να δικαστεί για τις πράξεις της κατάχρησης σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Συγκεκριμένα, αυτός, εκμεταλλευόμενος τη βαριά νοητική στέρηση και ψυχοκινητική καθυστέρηση των θυγατέρων του, ενήργησε επ’ αυτών συνουσία και άλλες ασελγείς πράξεις, ως συγγενής δε εξ αίματος ανιούσας γραμμής ενήργησε συνουσία μαζί τους, ενώ σε μία εξ αυτών προξένησε και σωματική κάκωση. ΣυμβΠλημΗλείας 81/2018,

σελ. 605.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η θεώρηση της κατηγορίας από τον Εισαγγελέα και το Συμβούλιο των Εφετών κατά το άρθρο 317 παρ. 2 ΚΠΔ. Μελ. Π. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 549.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Βλ. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εν λόγω απόσυρση αποτελεί πράγματι ένδειξη σχετικά με το αναληθές του περιεχομένου και την ουσιαστική αβασιμότητα της αγωγής, πλην όμως η απόρριψη αυτή δεν οφειλόταν στην ουσιαστική αβασιμότητα της αγωγής αλλά το εν λόγω αποτέλεσμα της δίκης ήταν αποτέλεσμα εφαρμογής του νόμου και δη της διάταξης του Κυπριακού Δικαίου περί απόσυρσης της αγωγής μετά την κατάθεση της υπεράσπισης του εναγόμενου, η οποία ομοιάζει με την απόρριψη της αγωγής στο Ελληνικό Δίκαιο λόγω ερημοδικίας του ενάγοντος. ΣυμβΕφΘεσ 407/2019,

σελ. 592.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ Βλ. και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζεται εάν η εισαγωγή του αυτοκινήτου από τους φυσικούς αυτουργούς έγινε από χώρα μέλος της ΕΕ ή από άλλη χώρα εκτός ΕΕ, διευκρίνιση η οποία ήταν αναγκαία, αφού στη μεν πρώτη περίπτωση ο εισαγωγέας και ο κάτοχος ενωσιακού αυτοκινήτου και κατ’ επέκταση και ο άμεσος συνεργός δεν διαπράττει λαθρεμπορία αλλά απλή τελωνειακή παράβαση, εάν δε η εισαγωγή του αυτοκινήτου έγινε από χώρα μη μέλος της ΕΕ, τότε μόνον συνιστά λαθρεμπορία και υπόκειται σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. ΑΠ 1381/2019 (παρατ. Μ. Μαρτίνης),

σελ. 607.

Ορθώς και όχι εκ παραδρομής η εν λόγω απόφαση δεν παρέπεμψε την υπόθεση για νέα συζήτηση και ως προς το κεφάλαιο της αναιρεθείσας εν μέρει απόφασης περί υπολογισμού της επιβληθείσας στον αιτούντα χρηματικής ποινής CIF, αφού η παραγραφή επιμέρους πράξεων λαθρεμπορίας κατ’ εξακολούθηση επηρεάζει μεν την επιβληθείσα για τη λαθρεμπορία στερητική της ελευθερίας ποινή, όχι όμως και την, αντί της ανέφικτης δήμευσης, επιβληθείσα χρηματική ποινή CIF. ΑΠ 706/2019,

σελ. 617.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, δεδομένου ότι ασκήθηκε εναντίον (εκκλητής) αποφάσεως. Εν προκειμένω, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δύο ετών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της αγοράς, κατοχής και πώλησης κατ’ εξακολούθηση από εξαρτημένο χρήστη. Κατά της εν λόγω αποφάσεως, όπως απαγγέλθηκε, εφόσον η επιβληθείσα ποινή φυλακίσεως είναι δύο έτη (και ο κατά νόμο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως είναι πλημμέλημα), ο ήδη αναιρεσείων είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση. ΑΠ 255/2019,

σελ. 619.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Βλ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, η οποία εν προκειμένω συμπλέει με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 εδ. α΄ ΠΚ, επιβάλλει την εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης του άρθρου 105 παρ. 6 εδ. β΄ του προϊσχύσαντος ΠΚ. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι με τη σύμμειξη των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 1 του νέου ΠΚ και του άρθρου 105 παρ. 6 εδ. β΄ του προϊσχύσαντος ΠΚ λαμβάνει χώρα «κατασκευή» νέου νόμου (Κώδικα) ως προϊόντος συνδυασμού διατάξεων, τούτο ανταποκρίνεται στην επιλογή του νομοθέτη του νέου άρθρου 2 του ισχύοντος ΠΚ. ΓνωμΕισΑΠ 6/2020,

σελ. 629.

Εφόσον η διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 εδ. α΄ του νέου ΠΚ, η οποία είναι επιεικέστερη έναντι της αντίστοιχης του παλαιού ΠΚ, αφού με αυτή απειλείται πλέον για την απάτη σε βαθμό πλημμελήματος ποινή φυλάκισης με μικρότερο κατώτατο όριο και, συνεπώς, εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως κατ’ άρθρο 511 εδ. δ΄ του νέου ΚΠΔ, αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τις περί ποινής διατάξεις της. ΑΠ 1489/2019,

σελ. 587.

Στον ισχύοντα ΠΚ προβλέπεται ο θεσμός της άρσης της αναστολής για αδικήματα που τελούνται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ενώ αντιθέτως δεν προβλέπεται ο θεσμός της ανάκλησης της χορηγηθείσας αναστολής. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω θεσμός της ανάκλησης της αναστολής δεν δύναται να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται με βάση τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 ΠΚ, καθόσον έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της εφαρμογής της ευμενέστερης διάταξης για τον κατηγορούμενο. ΤρΠλημΚατερ 1129/2019,

σελ. 627.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Το άρθρο 187 ΠΚ. «Οι περιπέτειες μιας εγκληματικής οργάνωσης». Μελ. Γ. Χλούπης,

σελ. 536.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Κηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Εν προκειμένω, δεν αποδείχτηκε ότι τα επίδικα παίγνια, παρόλο που υφίστατο επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμά τους, είχαν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής διακινδύνευσης των ως άνω παικτών. Ειδικότερα, προέκυψε μεν οικονομική επιβάρυνση και συγκεκριμένα καταβολή αντιτίμων για τη συμμετοχή τους και μόνο στα εν λόγω παίγνια, ανεξάρτητα από τη μελλοντική έκβαση αυτών, όμως δεν προέκυψε και χρηματική εν γένει περιουσιακή επένδυση των παικτών στο αποτέλεσμα των εν λόγω παιγνίων, με προσδοκία οικονομικού οφέλους των παικτών από το αποτέλεσμα αυτό. ΜΕφΚακΘεσ 703/2015,

σελ. 611.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν η επιμέτρηση γίνεται με μεταγενέστερη απόφαση λόγω μη συνεκδίκασης πλειόνων συρρεόντων εγκλημάτων, το δικαστήριο περιορίζεται στον καθορισμό και μόνο της συνολικής ποινής, η δε μετατροπή ή δοσοποίηση των καθ’ έκαστον ποινών ή η μετατροπή τους σε κοινωφελή εργασία εξακολουθεί να ρυθμίζεται από την απόφαση που επέβαλε τις ποινές. Επομένως, αν το παραπάνω δικαστήριο, μετά τον καθορισμό συνολικής ποινής, διατάξει τη μετατροπή αυτής σε κοινωφελή εργασία, υπερβαίνει την εξουσία του. ΑΠ 1650/2019,

σελ. 620.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΝΟΜΟΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 572.

Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης δεν μπορεί να σχηματίσει συνολική ποινή με άλλη ισόβια κάθειρξη ή με άλλη πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή. Μάλιστα, οι περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης (ή μία ισόβια κάθειρξη και άλλη πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή), συντρέχουν σωρευτικώς και εκτίονται διαδοχικώς, ενόψει του ότι σε περίπτωση εκτελέσεως περισσοτέρων ποινών κατά του ίδιου προσώπου μπορεί με επιμέτρησή τους να καθορισθεί συνολική ποινή μόνον για πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές και όχι για ισόβια κάθειρξη. ΣυμβΕφΠειρ 180/2018,

σελ. 621.

Όταν η επιμέτρηση γίνεται με μεταγενέστερη απόφαση λόγω μη συνεκδίκασης πλειόνων συρρεόντων εγκλημάτων, το δικαστήριο περιορίζεται στον καθορισμό και μόνο της συνολικής ποινής, η δε μετατροπή ή δοσοποίηση των καθ’ έκαστον ποινών ή η μετατροπή τους σε κοινωφελή εργασία εξακολουθεί να ρυθμίζεται από την απόφαση που επέβαλε τις ποινές. Επομένως, αν το δικαστήριο, μετά τον καθορισμό συνολικής ποινής, διατάξει τη μετατροπή αυτής σε κοινωφελή εργασία, υπερβαίνει την εξουσία του. ΑΠ 1650/2019,

σελ. 620.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Παύει υφ’ όρον κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 Ν 4043/2012 η ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για την πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξη της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια. ΜΕφΚακΘεσ 703/2015,

σελ. 611.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Β΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 558.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Β΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 558.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Β΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 558.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Βλ. ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βλ. και ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Η κατοχή ή κυκλοφορία οχημάτων προελεύσεως χωρών της ΕΕ (ενωσιακών) για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζονται στα άρθρα 129 και 130 του Τελωνειακού Κώδικα (καταβολή του τέλους ταξινόμησης κ.λπ.) αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση, ενώ η κατοχή ή κυκλοφορία οχημάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (μη ενωσιακών), εκτός από τελωνειακή παράβαση, αποτελεί και λαθρεμπορία, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 142 επ. Ν 2960/2001. ΑΠ 1381/2019 (παρατ. Μ. Μαρτίνης),

σελ. 607.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ

Οι υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων ως «υπάλληλοι» κατ’ άρθρο 13α΄ ΠΚ και η διάταξη του άρθρου 237Β ΠΚ. Μελ. Χ. Μυλωνόπουλος,

σελ. 529.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Όταν η επιμέτρηση γίνεται με μεταγενέστερη απόφαση λόγω μη συνεκδίκασης πλειόνων συρρεόντων εγκλημάτων, το δικαστήριο περιορίζεται στον καθορισμό και μόνο της συνολικής ποινής, η δε μετατροπή ή δοσοποίηση των καθ’ έκαστον ποινών ή η μετατροπή τους σε κοινωφελή εργασία εξακολουθεί να ρυθμίζεται από την απόφαση που επέβαλε τις ποινές. Επομένως, αν το παραπάνω δικαστήριο, μετά τον καθορισμό συνολικής ποινής, διατάξει τη μετατροπή αυτής σε κοινωφελή εργασία, υπερβαίνει την εξουσία του. ΑΠ 1650/2019,

σελ. 620.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

Η έρευνα στα βιβλία των Ειδικών Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας Πρωτοδικείου και των τηρούμενων εκεί Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται να γίνεται μόνον υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά δικηγόρου, ή υπό δικηγόρου ή υπό δικαστικού επιμελητή. ΓνωμΕισΑΠ 7/2020,

σελ. 630.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Από τα οικεία έγγραφα προκύπτει ότι όλες οι λοιπές εγγραφές του πίνακα χρεών αφορούν χρέη από μη καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αδικήματα δηλαδή που τυποποιούνται στο άρθρο 66 Ν 4174/2013. Ο νέος ΠΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 469 δεν αναφέρει ως προϋπόθεση προκειμένου να μην συμπεριληφθούν και να μην υπολογιστούν τα χρέη αυτά στην αίτηση ποινικής δίωξης την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς, αλλά ρητώς αναφέρει ως μοναδικό κριτήριο από το οποίο εξαρτά τον μη υπολογισμό τους στον πίνακα χρεών την προέλευσή τους από τα αδικήματα του άρθρου 66 Ν 4174/2013. ΤρΠλημΑθ 3429/2019,

σελ. 613.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Από τα οικεία έγγραφα προκύπτει ότι όλες οι λοιπές εγγραφές του πίνακα χρεών αφορούν χρέη από μη καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αδικήματα δηλαδή που τυποποιούνται στο άρθρο 66 Ν 4174/2013. Ο νέος ΠΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 469 δεν αναφέρει ως προϋπόθεση προκειμένου να μην συμπεριληφθούν και να μην υπολογιστούν τα χρέη αυτά στην αίτηση ποινικής δίωξης την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς, αλλά ρητώς αναφέρει ως μοναδικό κριτήριο από το οποίο εξαρτά τον μη υπολογισμό τους στον πίνακα χρεών την προέλευσή τους από τα αδικήματα του άρθρου 66 Ν 4174/2013. ΤρΠλημΑθ 3429/2019,

σελ. 613.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για το αδίκημα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος. Η εν λόγω πράξη έχει τελεστεί άπαξ με ψευδείς παραστάσεις επαναληφθείσες μέχρις ότου επιτευχθεί η επιδιωχθείσα πλάνη, δεν υπάρχει δε στην απόφαση παραδοχή για κατ’ εξακολούθηση τέλεση της πράξης. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι το δικαστήριο της ουσίας δεν χρειαζόταν να προσδιορίσει ειδικότερα τον χρόνο τέλεσης, αφού ο χρόνος αυτός δεν επιδρούσε στην παραγραφή της πράξης. ΑΠ 1489/2019,

σελ. 587.

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 572.