Ν. Δεληδήμος, Και πάλιν περί του προτέρου —συννόμου ή εντίμου— βίου*

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 10/2020, Οκτώβριος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νικολάου Δεληδήμου, Αντεισαγγελέα Εφετών Ελληνική περίληψη: Η υιοθέτηση του όρου «σύννομος βίος» από τον αναθεωρημένο Ποινικό Κώδικα στο άρθρο 84 παρ. 2α΄ αντί του όρου «έντιμος βίος» συνδέθηκε αρχικά με την απουσία προηγούμενων καταδικών. Εν τούτοις, ο όρος αυτός περιλαμβάνει εννοιολογικά ευρύτερες εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μη οφειλόμενες απλώς στη σύμπτωση ή στη δυσχέρεια διαπίστωσης του αντιθέτου. Τούτο διότι ο σύννομος βίος δεν αποτελεί απαραίτητα απόρροια ηθικής προσωπικότητας, αλλά συνιστά οπωσδήποτε συνειδητή επιλογή . Αγγλική περίληψη: The adoption of the term «lawful living» by the revised Penal Code in article 84 par. 2a instead of the term «honest living» was initially associated with the absence of previous convictions. However, this term includes conceptually broader aspects of human behavior, not simply due to coincidence or the difficulty of finding the opposite. This is because lawful living is not necessarily the result of a moral personality but is definitely a conscious choice. Το πρόταγμα του Ν 4619/1.7.2019, του νέου, όπως επικράτησε να λέγεται, Ποινικού Κώδικα, υπήρξε κατά την Αιτιολογική Έκθεση 1 ο εξορθολογισμός της ποινικής νομοθεσίας· σύμφωνα δε με τις επιμέρους ρυθμίσεις, ο εξορθολογισμός νοήθηκε ως η άμβλυνση των αυστηρών κατά την πρόβλεψή τους ποινικών κυρώσεων και παραλλήλως η περιστολή της ποινικώς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.