Ν. Δεληδήμος, Ο Ν 4689/2020 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νικολάου Δεληδήμου, Αντεισαγγελέα Εφετών Ελληνική περίληψη: Με το Ν 4689/2020 προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο λυσιτελέστερο σε σύγκριση με την προστασία του καταργηθέντος πλέον Ν 2803/2000. Τούτο, αφενός επειδή ο όρος οικονομικά συμφέροντα διευρύνει την έννοια της κοινοτικής περιουσίας και αφετέρου επειδή την εντάσσει σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, καίτοι δεν είχε περιληφθεί σε αυτές με το Ν 4619/2019. Αγγλική περίληψη: Law 4689/2020 protects the financial interests of the European Union in a way more relevant than the protection of the already abolished Law 2803/2000. This is partly because the term financial interests broadens the concept of Community property and on the other hand because it includes it in provisions of the Criminal Code, although it was not included in them with Law 4619/2019. Η προσπάθεια για την προστασία της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παλαιότερα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) από την πλευρά της έννομης τάξης κάθε κράτους-μέλους ξεκίνησε κυρίως με τη Σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (PIF) της 6ης Ιουνίου 1995 1 , που συνοδεύθηκε στα επόμενα δύο χρόνια από τρία Πρωτόκολλα που καταρτίσθηκαν βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά, το Πρώτο Πρωτόκολλο όρισε το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.