ΔΕΕ υπόθ. C-746/2018, απόφ. της 2.3.2021 [Πρόσβαση δημοσίων αρχών σε δεδομένα κίνησης και θέσης στα πλαίσια διεξαγωγής ποινικής έρευνας - Αρμοδιότητα Εισαγγελικής Αρχής] (παρατ. Γ. Ναζίρης)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Υπόθεση C-746/2018 Απόφαση της 2.3.2021 Διατάξεις: άρθρα 2, 5, 6, 9, 15 [παρ. 1] Οδηγίας 2002/58/ΕΚ , 7, 8, 11, 52 [παρ. 1] ΧΘΔ Διεξαγωγή ποινικής έρευνας, Πρόσβαση δημοσίων αρχών σε δεδομένα κίνησης και θέσης, Αρμοδιότητα Εισαγγελικής Αρχής Προδικαστική παραπομπή. Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οδηγία 2002/58/ΕΚ (άρθρο 15 παρ. 1). Απόρρητο των τηλεπικοινωνιών. Ερμηνεία Οδηγίας 2002/58/ΕΚ υπό το πρίσμα του ΧΘΔΕΕ (άρθρα 7, 8, 11 και 52 παρ. 1). Περιορισμοί. Αρχή αναλογικότητας. Νομοθεσία η οποία προβλέπει τη γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων θέσης από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρόσβαση των εθνικών αρχών στα δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς ποινικής έρευνας. Καταπολέμηση του εγκλήματος εν γένει. Άδεια χορηγηθείσα από την εισαγγελική αρχή. Χρήση των δεδομένων ως αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικής δίκης. Έλλειψη ανεξαρτησίας εισαγγελικής αρχής. 1. Η αίτηση προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία του άρθρου 15, παρ. 1, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ 2002, L...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.