Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3/2021, Μάρτιος 2021

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Κριτήρια χορήγησης αδειών κρατουμένων βάσει του Ν 4760/2020. Ισότητα μεταχείρισης σωφρονιστικών κανόνων. ΓνωμΕισΑΠ 8/2021,

σελ. 450.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Καταδίκη για πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Σύννομος βίος. Έλλειψη αιτιολογίας. ΑΠ 905/2020 (παρατ. Σ. Ορφανός),

σελ. 394.

ΑΚΥΡOΤΗΤΑ

Σχετική ακυρότητα. Ένσταση μη νόμιμης επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος. ΑΠ 1115/2019 (παρατ. Π. Πανταζής),

σελ. 436.

Σχετική η ακυρότητα επίδοσης. Ακυρότητα της γενομένης με θυροκόλληση επίδοσης στη διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου κρατουμένου. ΤρΕφΠλημΑθ 2461/2020,

σελ. 440.

ΑΜΝΗΣΤIΑ

Κακουργηματική απιστία κατά του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν αποτελεί συγκεκαλυμμένη αμνηστία η νομοθετική μεταβολή του άρθρου 405 ΠΚ ως προς την υποχρέωση υποβολής έγκλησης για τη συνέχιση εκκρεμών ποινικών διαδικασιών για κακουργηματικές πράξεις. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΑΠΑΤΗ

Ο Ν 4689/2020 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελ. Ν. Δεληδήμος,

σελ. 320.

Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω. Έλλειψη αιτιολογίας. Ψευδής κατάθεση. ΑΠ 568/2020,

σελ. 409.

Παραβίαση δεδικασμένου. Συρροή απάτης και φοροδιαφυγής. ΑΠ 131/2020,

σελ. 425.

ΑΠΙΣΤΙΑ

Κακουργηματική απιστία κατά του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κρυπτοαμνηστία στελεχών. Εξάλειψη αξιοποίνου λόγω μη υποβολής έγκλησης. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποινολογικά Varia. Σύγχρονα προβλήματα της ποινολογίας. Μελ. Χ. Παπαχαραλάμπους,

σελ. 313.

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κακουργηματική απιστία. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον Συμβουλίου. Απόρριψη αιτήματος. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Συρροή αληθής απάτης και φοροδιαφυγής. Παραβίαση δεδικασμένου. Τεκμήριο αθωότητας. ΑΠ 131/2020,

σελ. 425.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περιορισμοί στην πρόσβαση σε δεδομένα κίνησης και θέσης για σκοπούς ποινικής έρευνας. Αρμοδιότητα Εισαγγελικής Αρχής. ΔΕΕ C-746/18, απόφ. της 2.3.2021 (παρατ. Γ. Ναζίρης),

σελ. 452.

ΔΗΜΕΥΣΗ

Επιβολή δήμευσης υπό τον όρο γνώσης του τρίτου. Συμβ­ΠλημΠειρ 821/2020,

σελ. 441.

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γλώσσα και Δίκαιο. Συγκριτική νομική γλωσσολογία. Μελ. Η. Δαγκλής,

σελ. 348.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)

Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αρχή αναλογικότητας. Περιορισμοί. Πρόσβαση των εθνικών Αρχών για σκοπούς ποινικής έρευνας. ΔΕΕ C-746/18, απόφ. της 2.3.2021 (παρατ. Γ. Ναζίρης),

σελ. 452.

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Εξετάσεις οδήγησης. Αθώωση κατηγορουμένων (εκπαιδευτών και εξεταστών οδήγησης) για δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου. ΤρΠλημΑθ ΑΥΤ3830/2019,

σελ. 417.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ο Ν 4689/2020 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελ. Ν. Δεληδήμος,

σελ. 320.

Ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων περί κίνησης της ποινικής δίωξης και παραγραφής των φορολογικών εγκλημάτων μετά τους Ν 4745/2020 και Ν 4764/2020. Μελ. Π.Παπανδρέου,

σελ. 323.

ΕΓΚΛΗΣΗ

Κακουργηματική απιστία κατά του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μη υποβολή έγκλησης. Έλεγχος συνταγματικότητας άρθρου 405 ΠΚ. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περιορισμοί. Αρμοδιότητα Εισαγγελικής Αρχής. ΔΕΕ C-746/18, απόφ. της 2.3.2021 (παρατ. Γ. Ναζίρης),

σελ. 452.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ

Αντιρρήσεις ως προς την εκτελεστότητα της καταδικαστικής απόφασης. Εφαρμογή επιεικέστερων διατάξεων ως προς τον επανακαθορισμό της ποινής. ΑΠ 928/2020,

σελ. 444.

Αντιρρήσεις ως προς την εκτελεστότητα της απόφασης. Εξεταστέα ζητήματα. Μετά το αμετάκλητο μη εφαρμογή της μεταγενέστερης ευμενέστερης ποινικής διάταξης. ΑΠ 933/2020,

σελ. 447.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Σύννομος βίος. Κριτήριο της νόμιμης ζωής υπό το νέο ΠΚ. Έλλειψη αιτιολογίας. ΑΠ 905/2020 (παρατ. Σ. Ορφανός),

σελ. 394.

Καταδίκη για κακουργηματική από κοινού διακίνηση ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα. Αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Ειλικρινής μετάνοια μετά την πράξη. Πεντ­ΕφΚακΘεσ 915/2018 (παρατ. Α. Κοπανίδης),

σελ. 426.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Προθεσμία. Έλλειψη αιτιολογίας απόφασης απορρίπτουσας την έφεση ως εκπρόθεσμη. ΑΠ 507/2020 (παρατ. Π. Ιωαν­νίδου),

σελ. 432.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Ακυρότητα επίδοσης. Επίδοση σε κρατούμενους στις φυλακές κατ’ άρθρο 159 ΚΠΔ. ΤρΕφΠλημΑθ 2461/2020,

σελ. 440.

ΕΦΕΣΗ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄). Απόψεις Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 381.

Νομότυπη επίδοσης. Έλλειψη αιτιολογίας απόφασης απορριπτικής της έφεσης λόγω εκπροθέσμου. ΑΠ 507/2020 (παρατ. Π. Ιωαννίδου),

σελ. 432.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Ν 4689/2020 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελ. Ν. Δεληδήμος,

σελ. 320.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Περιορισμοί. Αρχή αναλογικότητας. Πρόσβαση των εθνικών Αρχών για σκοπούς ποινικής έρευνας. ΔΕΕ C-746/18, απόφ. της 2.3.2021 (παρατ. Γ. Ναζίρης),

σελ. 452.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Κακουργηματική απιστία κατά του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μη υποβολή έγκλησης. Έλεγχος συνταγματικότητας άρθρου 405 ΠΚ. Κρυπτοαμνηστία. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Επίδοση κατ’ άρθρο 159 ΚΠΔ. Ακυρότητα της γενομένης με θυροκόλληση επίδοσης στη διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου κρατουμένου. ΤρΕφΠλημΑθ 2461/2020,

σελ. 440.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων (ΜΕΡΟΣ Β΄: Οι ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 355.

Άρση κατάσχεσης. Δήμευση. ΣυμβΠλημΠειρ 821/2020,

σελ. 441.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄). Απόψεις Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 381.

Απαγόρευση αποδεικτικής αξιοποίησης μαρτυρίας συγκατηγορουμένου. ΠεντΕφΚακΘεσ 915/2018 (παρατ. Α. Κοπανίδης),

σελ. 426.

Εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τον δικηγόρο που τον εκπροσωπούσε κατά την προδικασία, έπειτα από απόρριψη αιτήματος αναβολής. Σχετική ακυρότητα. Ένσταση μη νόμιμης επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος. ΑΠ 1115/2019 (παρατ. Π. Πανταζής),

σελ. 436.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Ένσταση μη νόμιμης επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Σχετική ακυρότητα. ΑΠ 1115/2019 (παρατ. Π. Πανταζής),

σελ. 436.

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Επίδοση σε κρατούμενους στις φυλακές κατ’ άρθρο 159 ΚΠΔ. ΤρΕφΠλημΑθ 2461/2020,

σελ. 440.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Καταδίκη για κακουργηματική από κοινού διακίνηση ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου. ΠεντΕφΚακΘεσ 915/2018 (παρατ. Α. Κοπανίδης),

σελ. 426.

ΝΟΜΟΣ

Γλώσσα και Δίκαιο. Συγκριτική νομική γλωσσολογία. Μελ. Η. Δαγκλής,

σελ. 348.

Ποινή. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Φοροδιαφυγή. ΑΠ 211/2020 (βλ. μελέτη Π. Παπανδρέου),

σελ. 419.

Αναδρομικότητα ηπιότερου νόμου. Εφαρμογή των επιεικέστερων διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα, ως προς τον επανακαθορισμό ποινής. ΑΠ 928/2020,

σελ. 444.

Μη εφαρμογή της μεταγενέστερης ευμενέστερης ποινικής διάταξης μετά το αμετάκλητο. Αντιρρήσεις ως προς την εκτελεστότητα της απόφασης. ΑΠ 933/2020,

σελ. 447.

ΟΡΚΟΣ

Πραγματογνωμοσύνη και νέος ΚΠΔ: μια πρώτη αποτίμηση των αλλαγών (ΜΕΡΟΣ Β΄). Απόψεις Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 374.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Χαρακτηρισμός παιγνίου ως τυχερού. ΓνωμΕισΑΠ 7/2021,

σελ. 449.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων περί κίνησης της ποινικής δίωξης και παραγραφής των φορολογικών εγκλημάτων μετά τους Ν 4745/2020 και Ν 4764/2020. Μελ. Π.Παπανδρέου,

σελ. 323.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Καταδίκη για πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία. Επιεικέστερη η διάταξη του νέου ΠΚ, όπου δεν προβλέπεται η χρήση πλαστού εγγράφου ως επιβαρυντική περίσταση. Ελαφρυντικές περιστάσεις. ΑΠ 905/2020 (παρατ. Σ. Ορφανός),

σελ. 394.

ΠΟΙΝΗ

Ποινολογικά Varia. Σύγχρονα προβλήματα της ποινολογίας. Μελ. Χ. Παπαχαραλάμπους,

σελ. 313.

Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Φοροδιαφυγή. ΑΠ 211/2020 (βλ. μελέτη Π. Παπανδρέου),

σελ. 419.

Επανακαθορισμός ποινής βάσει των επιεικέστερων διατάξεων του νέου ΠΚ. ΑΠ 928/2020,

σελ. 444.

Άρνηση του δικαστηρίου για επαναπροσδιορισμό της ποινής υπό το νέο ΠΚ. Μετά το αμετάκλητο μη εφαρμογή της μεταγενέστερης ευμενέστερης ποινικής διάταξης. ΑΠ 933/2020,

σελ. 447.

Όρια έκτισης ποινής για τη χορήγηση αδειών κρατουμένων. ΓνωμΕισΑΠ 8/2021,

σελ. 450.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μη υποχρεωτική η υποβολή χωριστού παραβόλου για κάθε συγκατηγορούμενο. Ψευδής κατάθεση. ΑΠ 568/2020,

σελ. 409.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Πραγματογνωμοσύνη και νέος ΚΠΔ: μια πρώτη αποτίμηση των αλλαγών (ΜΕΡΟΣ Β΄). Απόψεις Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 374.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Πραγματογνωμοσύνη και νέος ΚΠΔ: μια πρώτη αποτίμηση των αλλαγών (ΜΕΡΟΣ Β΄). Απόψεις Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 374.

ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία. Αδύνατη η διάγνωση της μορφής συμμετοχής στην άδικη κύρια πράξη. ΑΠ 905/2020 (παρατ. Σ. Ορφανός),

σελ. 394.

ΣΥΡΡΟΗ

Συρροή αληθής απάτης και φοροδιαφυγής. Παραβίαση δεδικασμένου. ΑΠ 131/2020,

σελ. 425.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κακουργηματική απιστία. Μη υποβολή έγκλησης. Κρυπτοαμνηστία. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κακουργηματική απιστία κατά επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μη υποβολή έγκλησης. Έλεγχος συνταγματικότητας άρθρου 405 ΠΚ. ΣυμβΑΠ 158/2021 (παρατ. Ν. Βασιλειάδης),

σελ. 402.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων περί κίνησης της ποινικής δίωξης και παραγραφής των φορολογικών εγκλημάτων μετά τους Ν 4745/2020 και Ν 4764/2020. Μελ. Π.Παπανδρέου,

σελ. 323.

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αιτιολογημένη καταδίκη. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου ως προς την ποινή. ΑΠ 211/2020 (βλ. μελέτη Π. Παπανδρέου),

σελ. 419.

Παραβίαση δεδικασμένου. Συρροή απάτης και φοροδιαφυγής. ΑΠ 131/2020,

σελ. 425.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

Ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων περί κίνησης της ποινικής δίωξης και παραγραφής των φορολογικών εγκλημάτων μετά τους Ν 4745/2020 και Ν 4764/2020. Μελ. Π. Παπανδρέου,

σελ. 323.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Στοιχειοθέτηση ψευδούς κατάθεσης υπό το νέο ΠΚ. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω. Πολιτική αγωγή. ΑΠ 568/2020,

σελ. 409.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ

Η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων (ΜΕΡΟΣ Β΄: Οι ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 355.