Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 25
Τεύχη: 258
Άρθρα: 8490

EDITORIAL

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό Δελτίο

Β΄ ΓΝΩΜΗ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Γενικό Μέρος

Άμεσος δόλος β΄ βαθμού
Πλάνη

ΙΙ. Ειδικό Μέρος

Πορνογραφία ανηλίκων
Υπεξαίρεση
Βιασμός

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ανυποταξία
Νομιμοποίηση εσόδων

ΙV. Ποινική Δικονομία

Διόρθωση απόφασης
Κανονισμός αρμοδιότητας
Ένορκες βεβαιώσεις
Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων
Προσφυγή κατά εντάλματος προσωρινής κράτησης
Άρση κατάσχεσης

V. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής

Απόλυση υπό όρο

Δ΄ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ε΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ΄ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ζ΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση νομικού περιοδικού Tύπου

Η΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2022

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998