ΣυμβΠλημΘεσ 916/2008 [Έννοια περιουσιακής βλάβης - Προσδοκία κτήσεως μελλοντικού κέρδους]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περιουσιακό στοιχείο δεκτικό να πληγεί εκ της απατηλής συμπεριφοράς του δράστη είναι μεν και η προσδοκία κτήσεως μελλοντικού κέρδους, πλην όμως, ως τέτοια νοείται μόνο η πιθανότητα μελλοντικής αύξησης της περιουσίας που εδράζεται σε ήδη υπαρκτές και συγκεκριμένες βιοτικές σχέσεις εξαιτίας των οποίων αναμένεται η ορατή επέλευσή της και της προσδίδεται ενεστώσα περιουσιακή αξία. Ως εκ τούτου στην προστατευτέα από τις διατάξεις περί απάτης έννοια της ματαιωθείσας δι’ αυτής προσδοκίας κτήσεως περιουσίας δεν μπορεί να ενταχθεί αυτή που έγκειται σε οποιαδήποτε γενική και αφηρημένη πιθανότητα αποκόμισης μελλοντικού οφέλους, ούτε αυτή που συνίσταται σε μια αόριστη ελπίδα κέρδους. Τουναντίον, απαιτείται η προσδοκία να περιβάλλεται από ορισμένη σταθερότητα και να στηρίζεται σε ήδη δρομολογημένες συνθήκες που να είναι τόσο συγκεκριμένες, ώστε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και τις ιδιαίτερες περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης να καθιστούν απολύτως αναμενόμενη την επικείμενη αύξηση της περιουσίας του βλαβέντος. Επομένως, μόνο η αιτιακώς ευκρινής και εκ των συνθηκών εξασφαλισμένη προοπτική οικονομικού οφέλους που διαψεύδεται ευθέως και αμέσως από τη συμπεριφορά του δράστη και άγει, χωρίς την παρεμβολή άλλης πράξης, στην ελάττωση της περιουσίας του παθόντος κείται εντός του περιεχομένου της έννοιας της διάθεσης και συνιστά στοιχείο του αδικήματος της απάτης. Σε περίπτωση που η όποια αχνώς διαφαινομένη μελλοντική πιθανότητα περιουσιακής βελτίωσης δεν εμφανίζει τα προεκτεθέντα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν στοιχειοθετείται απάτη, παρά μόνο ενδεχόμενες αξιώσεις στο πεδίο του Αστικού Δικαίου. Δεν γίνεται κατηγορία κατά του κατηγορουμένου για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση, δεδομένου ότι ελλείπουν τα στοιχεία αφενός της συνδρομής ψευδών παραστάσεων, αφετέρου της περιουσιακής ζημίας της εγκαλούσας εταιρίας, είτε ενεστώσας είτε υπό τη μορφή προστατευτέας ματαίωσης της προσδοκίας απόκτησής της. Η υποβολή της έγκλησης στην οποία βασίσθηκε η οικεία ποινική δίωξη δύναται να εκληφθεί ως «μοχλός πίεσης» και ως μερικότερο επεισόδιο μιας σφοδρής αντιδικίας μεταξύ ανταγωνιστών (κατασκευάστριας συσκευών αποστείρωσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων/εγκαλούσας και ατομικής επιχείρησης διάθεσης ιατρικού εξοπλισμού/κατηγορουμένου) που επιχειρούν εμπορικά σε έναν τομέα κρατικών προμηθειών που αποφέρει σημαντικότατα κέρδη, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται οι όποιες βάσιμες αστικές αξιώσεις της εγκαλούσας κατά του κατηγορουμένου από την επιδειχθείσα από μέρους του αντισυναλλακτική στάση. Δεν γίνεται επίσης κατηγορία κατά του κατηγορουμένου για παραβίαση ειδικών ποινικών διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων, δεδομένου ότι ουδόλως αποδείχθηκαν τα επικαλούμενα στην έγκληση πραγματικά περιστατικά που στήριζαν τη φερομένη διάπραξή της, η μη συνδρομή των οποίων προέκυψε από σωρεία δημοσίων εγγράφων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.