ΣυμβΠλημΘεσ 13/2008 [Προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών](παρατ. Χ. Λαμπάκης)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 6-7/2009, Ιούνιος-Ιούλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε αντίθεση με τις τακτικές άδειες, για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε κρατούμενο δεν ορίζεται από το νόμο ως τυπική προϋπόθεση ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 παρ. 1 ΣωφρΚωδ ελάχιστος χρόνος έκτισης της επιβληθείσας ποινής, αφού κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 εδ. γ΄ ΣωφρΚωδ, εκπαιδευτική άδεια δύναται να χορηγηθεί και σε προσωρινώς κρατούμενο με τη σύμφωνη γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση. Η δε παραπομπή του άρθρου 58 παρ. 1 εδ. β΄ στο άρθρο 55 παρ. 1 περ. γ΄, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αναλογική εφαρμογή των εκεί προβλεπομένων τυπικών προϋποθέσεων αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο έκτισης της επιβληθείσας ποινής, ως επιπλέον τυπικές προϋποθέσεις από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 58 παρ. 1 και 2, αλλά ως ρητή παραπομπή μόνο στις ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση και της εκπαιδευτικής άδειας, μετά από εκτίμηση των εκεί αναφερομένων στοιχείων. Ενόψει των ανωτέρω, γίνεται δεκτή η υπό κρίση προσφυγή του αιτούντος κρατουμένου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, εφόσον συντρέχουν τόσο οι τυπικές όσο και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτής. Ειδικότερα, από την εκτίμηση της προσωπικότητας του προσφεύγοντος, της ατομικής και επαγγελματικής του κατάστασης και της εν γένει συμπεριφοράς του καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής του, αφού πρόκειται αδιαμφισβήτητα για κρατούμενο με χαρακτηριστικά πολύ καλή συμπεριφορά, που επιδεικνύει εξαιρετικό ζήλο και αφοσίωση στην εργασία του, διατηρώντας άριστες σχέσεις με τους λοιπούς κρατούμενους και το προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος, χωρίς να έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, συνάγεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος τελέσεως εγκλημάτων από μέρους του κατά τον χρόνο απουσίας από το σωφρονιστικό κατάστημα, ούτε κίνδυνος φυγής, ενώ περαιτέρω εκτιμάται με βεβαιότητα, λαμβανομένης υπόψη και της ωφέλειας που θα αποκομίσει ο προσφεύγων από τις σπουδές του για τη μελλοντική του εξέλιξη, ότι τούτος θα χρησιμοποιήσει την εκπαιδευτική άδεια προς τον σκοπό και μόνο της επαγγελματικής κατάρτισής του (αντιθ. εισαγγ. προτ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.