Τεύχος 4-5/2012, Απρίλιος-Μάιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Ιδρυτής: Ι. Φαρσεδάκης
Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης
Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ι. Φαρσεδάκης
ISSN: 1108-2755
Έτη: 24
Τεύχη: 256
Άρθρα: 8432

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθετικό Δελτίο

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Γενικό Μέρος

Απλή συνέργεια
Αμέλεια - Αιτιώδης σύνδεσμος

ΙΙ. Ειδικό Μέρος

Βιασμός
Απιστία
Υπεξαίρεση
Ληστεία από κουκουλοφόρους
Απάτη επί δικαστηρίω
Σωματική βλάβη

ΙΙΙ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Ασφαλιστικές εισφορές
Κατάχρηση ιδιότητας φαρμακοποιών
Παράνομη εισαγωγή κροτίδων

ΙV. Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Χρέη προς το Δημόσιο
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
Νομιμοποίηση εσόδων

V. Ποινική Δικονομία

Πολιτική αγωγή
Αναίρεση πολιτικώς ενάγοντα
Ένορκοι
Αρμοδιότητα κατά τόπο
Μαρτυρία συγκατηγορουμένου
Προσφυγή κατά διάταξης Ανακριτή

VΙ. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις

Εκτέλεση ποινών
Περιοριστικοί όροι
Υπεξαίρεση
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας

Γ΄ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δ΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ε΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση νομικού περιοδικού Tύπου

ΣΤ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998