Ευρετήρια Ιουλίου (2012)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 7/2012, Ιούλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων δικαστικός λειτουργός για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται κατά τρόπο σαφή τα συνολικά δηλωθέντα και μη δηλωθέντα επί μέρους ποσά των τραπεζικών λογαριασμών του αναιρεσείοντος σε τράπεζα, καθώς και η δηλωθείσα προέλευση αυτών. ΑΠ 438/2011,

σελ. 591.

Το βούλευμα που δεν παρατείνει την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, αλλά την αίρει ή την αντικαθιστά με περιοριστικούς όρους, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο. Όταν δε ο κατηγορούμενος παραπέμπεται για κακουργήματα που απειλούνται με ισόβια ή με πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, πρέπει επί πλέον να εκθέτει και να αιτιολογεί ειδικά ότι ο κατηγορούμενος που θα αφεθεί ελεύθερος δεν είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα με βάση συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του. ΣυμβΑΠ 879/2011,

σελ. 609.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Βλ. και ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Η έκθεση της παιδοψυχιάτρου έχει το περιεχόμενο έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, για την εγκυρότητα της οποίας έπρεπε να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του διορισμού της ως πραγματογνώμονα στον κατηγορούμενο, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του περί διορισμού τεχνικού συμβούλου για να αντικρούσει το περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης. Συνεπώς, η από 14.5.2011 πραγματογνωμοσύνη είναι άκυρη κατ' άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ΄ του ΚΠΔ. ΣυμβΠλημΧαλκίδας 257/2011 (παρατ. Γ. Μπουρμάς),

σελ. 616.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ Βλ. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βλ. και ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας που ενεργούσε ο δεύτερος κατηγορούμενος εξομοιώνεται με εκείνη του προέδρου του ΔΣ ανώνυμης εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 20 παρ. 1α΄ του Ν 2523/1997, όταν αυτός ασκεί αντί του προέδρου τα καθήκοντά του. ΑΠ 1112/2011 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 598.

ΑΠΑΤΗ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έγκληση ως εν μέρει κατ’ ουσίαν αβάσιμη για το έγκλημα της απάτης επί δικαστηρίω κατά των εγκαλουμένων τραπεζικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι υφίσταται έλλειψη δόλου. Περαιτέρω, διά της αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής δεν παραστάθηκε ρητώς ψευδές γεγονός σαν αληθινό ούτε αθεμίτως παρασιωπήθηκε η αλήθεια. ΔιατΕισΠρωτΑθ 25Δ/2011,

σελ. 623.

ΑΠΙΣΤΙΑ Βλ. και ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Η πώληση από τον κατηγορούμενο φυτοφαρμάκων σε μη μέλη του συνεταιρισμού με πίστωση και όχι τοις μετρητοίς δεν επέφερε ζημία στον συνεταιρισμό, καθόσον αυτός μπορεί με βάση τα υπάρχοντα παραστατικά να κινηθεί νομικά κατά των οφειλετών για να εισπράξει το τίμημα. Ο συνεταιρισμός δεν επικαλείται ότι οι συγκεκριμένοι επί πιστώσει αγοραστές είναι αφερέγγυοι, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ή έστω ουσιωδώς δύσκολη η ικανοποίηση των απαιτήσεών του και, συνεπώς, να μην μπορεί να γίνει λόγος για προκληθείσα ζημία στην περιουσία του. ΣυμβΠλημΚατερ 89/2010,

σελ. 574.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθ. 53/2010). Μελ. Χ. Σατλάνης,

σελ. 626.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου (Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπ’ αριθ. 53/2010). Μελ. Χ. Σατλάνης,

σελ. 626.

ΑΡΠΑΓΗ Βλ. και ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ

Ο παθών αποστερήθηκε απολύτως την ελευθερία των κινήσεών του, διότι αφ’ ενός μεν χρησιμοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο ως “ασπίδα”, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν εις βάρος του πυροβολισμούς των αστυνομικών, αφ’ ετέρου δε αναγκάσθηκε όχι απλώς να οδηγεί το όχημα σε πορεία που υποδείκνυε ο κατηγορούμενος αλλά και με επικίνδυνο τρόπο, διά συνεχών ελιγμών και με την ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός του οχήματος από τα περιπολικά της αστυνομίας. ΣυμβΠλημΘεσ 1059/2008,

σελ. 577, με άρθρο Κ. Βαθιώτη,

σελ. 584.

Η ολιγοχρόνια κατακράτηση του θύματος ως μέσο για την ανάκτηση της ελευθερίας του δράστη. Άρθρο Κ. Βαθιώτης,

σελ. 584.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έγκληση για την πράξη της λήψης γνώσης και κοινοποίησης σε τρίτους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο μηνυόμενος δεν προέβη σε καμία αυθαίρετη έρευνα, παρέμβαση ή διείσδυση σε αρχείο προς απόκτηση γνώσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων απτομένων της υγείας τρίτου προσώπου, αφού παρέλαβε τη συγκεκριμένη βεβαίωση υπηρεσιακώς από το ΝΠΔΔ που την εξέδωσε και του τη χορήγησε, τηρηθείσας της νόμιμης προς τούτο διαδικασίας. ΔιατΕισΠρωτΑθ ΕΓ147-12/74/10Δ/2012,

σελ. 622.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βλ. και ΔΟΛΟΣ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων δικαστικός λειτουργός για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται κατά τρόπο σαφή τα συνολικά δηλωθέντα και μη δηλωθέντα επί μέρους ποσά των τραπεζικών λογαριασμών του αναιρεσείοντος σε τράπεζα, καθώς και η δηλωθείσα προέλευση αυτών. ΑΠ 438/2011,

σελ. 591.

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, δεδομένου ότι η παράλειψη υποβολής της οικείας δήλωσης του έτους 2006 δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, καθόσον, ενόψει της ενασχόλησής του ως Γενικού Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΣΕ από 22.2.2002 έως 13.5.2004, εύλογα αγνοούσε την υποχρέωσή του αυτή. ΤρΕφΑθ 11449/2011,

σελ. 593.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΑΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για άμεση συνέργεια σε διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας. Ειδικότερα, αιτιολογείται στην προσβαλλόμενη απόφαση η δημιουργία των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση ασελγών πράξεων μεταξύ των πελατών και των χορευτριών στους ιδιαίτερους χώρους του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος και περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ασελγείς πράξεις που διενεργούνταν στους ειδικά διαμορφωμένους για τον σκοπό αυτό χώρους. ΑΠ 1126/2011,

σελ. 571.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ

Η γνωστοποίηση του δικαιώματος σιωπής στον κατηγορούμενο και η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το διεθνές και συγκριτικό δίκαιο. Μελ. Δ. Γιαννουλόπουλος,

σελ. 640.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Βλ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΟΛΟΣ

ΔΟΛΟΣ Βλ. και ΑΠΑΤΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων δικαστικός λειτουργός για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που αποδείχτηκαν και θεμελιώνουν την πρόθεση του αναιρεσείοντος (άμεσο δόλο). ΑΠ 438/2011,

σελ. 591.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Βλ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΚΔΟΣΗ Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Βλ. και ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

Δεν γίνεται κατηγορία κατά του κατηγορουμένου, ελλείψει ικανότητας προς καταλογισμό λόγω ψυχικής νόσου, για τα εγκλήματα της μεθοδευμένης πρόκλησης έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη σε ανηλίκους κατά συρροή και σε ενήλικο και για ενδοοικογενειακή απειλή. ΣυμβΠλημΜυτιλ 21/2011,

σελ. 594.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έφεση του εκκαλούντος Γερμανού υπηκόου κατά της απόφασης που γνωμοδοτεί υπέρ της έκδοσής του στο εκζητούν κράτος, ήτοι τη Γερμανία, διότι με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, η Ελλάδα και η Γερμανία ανέλαβαν την υποχρέωση να εκδίδουν μεταξύ τους τα πρόσωπα που διώκονται ποινικά και για τις αξιόποινες πράξεις παραβιάσεως των διατάξεων εν γένει περί φόρων καταναλώσεως, φόρων προστιθέμενης αξίας και τελωνειακών δασμών, δίχως μάλιστα να απαιτείται προς τούτο ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. ΣυμβΑΠ 814/2011,

σελ. 614.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Βλ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος ανήλικος δεν τέλεσε απόπειρα παραβίασης μυστικών της πολιτείας και απόπειρα κατασκοπείας, δεδομένου ότι στην επίμαχη ιστοσελίδα δεν περιέχονται μυστικά του Κράτους. Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμα και αν στο εν λόγω δίκτυο υπήρχαν μυστικά από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 146 παρ. 1 ΠΚ, ο κατηγορούμενος ενήργησε από περιέργεια αναγόμενη στο ενδιαφέρον του για την επιστήμη της πληροφορικής, χωρίς να γνωρίζει ότι η ως άνω ιστοσελίδα συνδεόταν με το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού. ΜΔικΑνηλΘεσ 2145/2011,

σελ. 588.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Η γνωστοποίηση του δικαιώματος σιωπής στον κατηγορούμενο και η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το διεθνές και συγκριτικό δίκαιο. Μελ. Δ. Γιαννουλόπουλος,

σελ. 640.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Δεν δημιουργείται ασάφεια ή αοριστία ως προς το πρόσωπο του εκδότη για την αξιόποινη πράξη της αποδοχής 42 εικονικών τιμολογίων, αφού σαφώς προκύπτει η εκδότρια των τιμολογίων αυτών, από ατελή όμως διατύπωση γίνεται αναφορά της στο πρώτο σκέλος του κατηγορητηρίου, αν και το τελευταίο δεν συνιστά αναγκαίο στοιχείο προσδιορισμού της κατηγορίας όταν πρόκειται για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αφού το καθοριστικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή είναι ο αποδέκτης τους, ο οποίος και σαφώς προσδιορίζεται στο κλητήριο θέσπισμα. ΑΠ 1112/2011 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 598.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Κηρύσσεται ένοχος ο πρώτος κατηγορούμενος (καπετάνιος πλοίου) για απόπειρα λαθρεμπορίας και παράβαση της νομοθεσίας περί φορολογίας καπνού. Συγκεκριμένα, αυτός είχε την πρόθεση να τελέσει το αδίκημα της λαθρεμπορίας και ειδικότερα να εισαγάγει στην ελληνική επικράτεια εμπορεύματα, οι δε διαφυγόντες δασμοί, φόροι ανέρχονται στο ποσό των 11.988.995,76 ευρώ. Κηρύσσεται αθώος ο δεύτερος κατηγορούμενος (πρώτος μηχανικός του πλοίου), δεδομένου ότι δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει το είδος των εμπορευμάτων που αυτό μετέφερε, αφού κάτι τέτοιο δεν είναι μέσα στα καθήκοντα της εργασίας του μηχανικού. ΤρΠλημΧαλκίδας 271/2010,

σελ. 607.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα κατά τη διάταξή του που αφορά στο έγκλημα της υπεξαίρεσης, δεδομένου ότι από τις αντιφατικές παραδοχές του δεν είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής εφαρμογής ή ερμηνείας της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 375 παρ. 1, 2 ΠΚ, αφού προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος τούτου είναι η ενσωμάτωση στην περιουσία του υπαιτίου ξένου (εν όλω ή εν μέρει) κινητού πράγματος. ΣυμβΑΠ 1059/2011,

σελ. 577.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος ανήλικος δεν τέλεσε απόπειρα παραβίασης μυστικών της πολιτείας και απόπειρα κατασκοπείας, δεδομένου ότι στην επίμαχη ιστοσελίδα δεν περιέχονται μυστικά του Κράτους. Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμα και αν στο εν λόγω δίκτυο υπήρχαν μυστικά από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 146 παρ. 1 ΠΚ, ο κατηγορούμενος ενήργησε από περιέργεια αναγόμενη στο ενδιαφέρον του για την επιστήμη της πληροφορικής, χωρίς να γνωρίζει ότι η ως άνω ιστοσελίδα συνδεόταν με το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού. ΜΔικΑνηλΘεσ 2145/2011,

σελ. 588.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ Βλ. και ΑΡΠΑΓΗ

Δεδομένου ότι ο απειλούμενος οδηγός διήνυσε με το υπηρεσιακό όχημα απόσταση περίπου 100 μέτρων, οπότε διέκοψε την κίνηση του οχήματος προκειμένου να αποβιβασθεί ο κατηγορούμενος, πρόκειται για κατακράτηση που διήρκεσε για λίγες στιγμές, μη στοιχειοθετούσα ούτε το έγκλημα της αρπαγής ούτε εκείνο της παράνομης κατακράτησης κυρίως ελλείψει των θεμελιούντων την υποκειμενική υπόσταση των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων στοιχείων, και δη του δόλου που πρέπει να υφίσταται στο πρόσωπο του δράστη. ΣυμβΠλημΘεσ 1059/2008,

σελ. 577, με άρθρο Κ. Βαθιώτη,

σελ. 584.

Η ολιγοχρόνια κατακράτηση του θύματος ως μέσο για την ανάκτηση της ελευθερίας του δράστη. Άρθρο Κ. Βαθιώτης,

σελ. 584.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Απορρίπτεται η κρινόμενη έγκληση ως εν μέρει κατ’ ουσίαν αβάσιμη για το έγκλημα της χρήσεως πλαστού εγγράφου κατά των εγκαλουμένων τραπεζικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι υφίσταται έλλειψη δόλου. Περαιτέρω, διά της παραλαβής της (κλαπείσας) επιταγής ως ενέχυρο από το γραφείο συμψηφισμού της Τράπεζας Eurobank δεν χρησιμοποιήθηκε από οιονδήποτε εν γνώσει πλαστό έγγραφο. ΔιατΕισΠρωτΑθ 25Δ/2011,

σελ. 623.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Βλ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Η ποινική δίωξη πριν και μετά τον Ν 4055/2012. Μελ. Κ. Παπαδόπουλος,

σελ. 650.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Η έλλειψη της κοινοποίησης της διάταξης της Ανακρίτριας περί διορισμού πραγματογνώμονα δεν οδηγεί σε απόλυτη ακυρότητα της διενεργούμενης κατ' άρθρο 226Α έκθεσης της παιδοψυχιάτρου, διότι δεν παραβιάζεται κανένα από τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, αφού αφενός μεν στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 204-208 ΚΠΔ περί διορισμού τεχνικού συμβούλου, αφετέρου δε, αν ο κατηγορούμενος το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του πραγματογνώμονα και μετά την παράδοση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης έως το τέλος της ανάκρισης. ΣυμβΠλημΧαλκίδας 257/2011 (παρατ. Γ. Μπουρμάς),

σελ. 616.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Αναιρείται εν μέρει το προσβαλλόμενο βούλευμα κατά το μέρος αυτού με το οποίο το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι δεν πρέπει να παραταθεί η προσωρινή κράτηση των κρατουμένων μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκταμήνου, διότι το Συμβούλιο δεν περιλαμβάνει στο βούλευμά του την απαιτούμενη από το νόμο ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. ΣυμβΑΠ 879/2011,

σελ. 609.

Απορρίπτεται το αίτημα του εκζητουμένου αλλοδαπού για άρση της προσωρινής του κράτησης, άλλως αντικατάσταση αυτής με περιοριστικούς όρους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδόσεώς του στη Γερμανία, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 449 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠΔ, η προσωρινή απόλυση, και αν ακόμη είχε διαταχθεί νομίμως, αίρεται αυτοδικαίως μόλις δημοσιευθεί η απόφαση που εγκρίνει την έκδοση. ΣυμβΑΠ 814/2011,

σελ. 614.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για άμεση συνέργεια σε διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αιτιολογεί πλήρως τη συνδρομή αυτή του κατηγορουμένου, δεχθέν ότι τούτος είχε όλη την εποπτεία και προσωρινή διεύθυνση του νυχτερινού κέντρου, όπου τελούνταν οι ασελγείς πράξεις μεταξύ των χορευτριών και των πελατών και ότι ο ίδιος εισέπραττε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη το επιπλέον ποσό των 10 ευρώ που κατέβαλλαν οι πελάτες για κάθε χορό που διενεργείτο. ΑΠ 1126/2011,

σελ. 571.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Βλ. και ΑΠΙΣΤΙΑ

Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα κατά τη διάταξή του που αφορά στο έγκλημα της υπεξαίρεσης, δεδομένου ότι από τις αντιφατικές παραδοχές του δεν είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής εφαρμογής ή ερμηνείας της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 375 παρ. 1, 2 ΠΚ, αφού προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος τούτου είναι η ενσωμάτωση στην περιουσία του υπαιτίου ξένου (εν όλω ή εν μέρει) κινητού πράγματος. ΣυμβΑΠ 1059/2011,

σελ. 577.

Δεν γίνεται κατηγορία κατά του κατηγορουμένου για το έγκλημα της υπεξαίρεσης. Το Συμβούλιο κρίνει ότι κατά τη διαδικασία που γίνονταν οι πωλήσεις των φυτοφαρμάκων στο εν λόγω πρατήριο μπορούσαν να γίνουν λάθη ή ακόμη και κλοπές. Το γεγονός αυτό καθώς και οι σχετικές καταθέσεις των μαρτύρων πιστοποιούν την έλλειψη οργάνωσης και τη γενικότερη ακαταστασία που επικρατούσε στη διαχείριση του πρατηρίου, με συνέπεια να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσο υπήρξε αληθινό και όχι απλώς λογιστικό έλλειμμα σε κάποια φυτοφάρμακα. ΣυμβΠλημΚατερ 89/2010,

σελ. 574.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Βλ. και ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Συγκεκριμένα αυτοί αφενός μεν εξέδωσαν 35 εικονικά τιμολόγια, αφετέρου δε αποδέχθηκαν 42 εικονικά τιμολόγια. Η ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΔΣ της ΑΕ εξομοιώνεται με εκείνη του προέδρου του ΔΣ ΑΕ που αναφέρεται στο άρθρο 20 παρ. 1α΄ του Ν 2523/1997, όταν αυτός ασκεί αντί του προέδρου τα καθήκοντά του. ΑΠ 1112/2011 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 598.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Βλ. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ Βλ. και ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Επειδή ο κατηγορούμενος είναι σφόδρα πιθανό λόγω της βαρύτητας της ψυχικής του παθήσεως, αν αφεθεί ελεύθερος, να διαπράξει όμοιες εγκληματικές πράξεις, ενώ ελλείψει κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και ψυχιατρικής παρακολούθησης είναι δυνατόν να γίνει λίαν επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους άλλους, διατάσσεται ο εγκλεισμός του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα. ΣυμβΠλημΜυτιλ 21/2011,

σελ. 594.

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Βλ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ