Ευρετήριο Νοεμβρίου

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2014, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης κατά της προσβαλλόμενης απόφασης διά της οποίας απορρίφθηκε αίτημα του αναιρεσείοντος περί αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις. Συγκεκριμένα, η αιτιολογία με την οποία απορρίπτεται εμμέσως το αίτημα της αναβολής είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη, ενόψει δε του χρόνου και του τρόπου υποβολής του αιτήματος δεν απαιτείτο περαιτέρω εξειδίκευση της αιτιολογίας, ούτε αναφορά των αποδεικτικών μέσων. ΑΠ 96/2014,

σελ. 944.

Αναιρείται εν μέρει λόγω έλλειψης αιτιολογίας, μόνο ως προς το περί ποινής μέρος της, η προσβαλλόμενη απόφαση, δεδομένου ότι δεν περιέχει καμιά αιτιολογία ούτε για την αξία του ανωτέρω και από την αναιρεσείουσα ανεγερθέντος αυθαιρέτου κτίσματος, ούτε περί αν το τελευταίο υποβαθμίζει ή όχι και αν ναι, σε ποιο βαθμό το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής του. ΑΠ 60/2014,

σελ. 930.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση της κατηγορουμένης με την οποία ζητούσε την κήρυξη της απόλυτης ακυρότητας πράξεων της προδικασίας, δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε μετά την αμετάκλητη παραπομπή της στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου. ΣυμβΕφΘεσ 125/2014,

σελ. 948.

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των κατηγορουμένων και ακυρώνεται ως διαδικαστική πράξη της προδικασίας η χρήση του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που προέκυψε ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο ανακριτικής δικογραφίας, προς απόδειξη των αξιοποίνων πράξεων (πλημμελημάτων), για τις οποίες σχηματίσθηκε η προκείμενη δικογραφία. ΣυμβΠλημΑθ 2620/2014,

σελ. 937.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης κατά της προσβαλλόμενης απόφασης διά της οποίας απορρίφθηκε αίτημα του αναιρεσείοντος περί αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις. Συγκεκριμένα, η αιτιολογία με την οποία απορρίπτεται εμμέσως το αίτημα της αναβολής είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη, ενόψει δε του χρόνου και του τρόπου υποβολής του αιτήματος δεν απαιτείτο περαιτέρω εξειδίκευση της αιτιολογίας, ούτε αναφορά των αποδεικτικών μέσων. ΑΠ 96/2014,

σελ. 944.

ΑΠΕΛΑΣΗ Βλ. ΕΦΕΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Με την παράλειψη της πληρωμής των αποδοχών ο εργαζόμενος δεν απολλύει τις καθυστερούμενες αποδοχές και συνεπώς δεν υπάρχει ισόποση ζημία που να έχει ως αιτία την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, η δε μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως του εργοδότη και η παρακράτηση από αυτόν του μισθού, τον οποίο ενοχικώς οφείλει, δεν συνιστά αδικοπραξία, προϋπόθεση της οποίας είναι και η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη. Συνεπώς, ο εργαζόμενος δεν δύναται να διεκδικήσει από την καθυστέρηση καταβολής χρηματική ικανοποίηση για προκληθείσα εξ αυτής ηθική βλάβη. ΜΠλημΒερ 1415/2012 (παρατ. Γ. Μπουρμάς),

σελ. 952.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Βλ. και ΕΦΕΣΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Απόλυση υπό όρο και έφεση κατά του οικείου βουλεύματος (: άρθρο 17 Ν 1968/1991). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης/Κ. Χατζηιωάννου,

σελ. 964.

Η παροχή του ενδίκου μέσου της έφεσης στον αιτούντα κατ’ άρθρο 17 Ν 1968/1991 επιτρέπεται μόνο κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που κρίνει την αίτηση για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο, δηλαδή κατά την αληθινή έννοια του νόμου επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που απορρίπτει την αίτηση του καταδίκου για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο και όχι κατά του βουλεύματος του πιο πάνω Συμβουλίου που χορηγεί την απόλυση υπό όρο, με την οποία (έφεση) πλήττεται μόνο η διάταξη του βουλεύματος που επέβαλε την υποχρέωση (όρο). ΣυμβΕφΛαρ 198/2013,

σελ. 946.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που χορηγεί υπό όρο απόλυση είναι εκκλητό και κατά τα δύο σκέλη αυτού, δηλαδή τόσο ως προς τη διάταξη που χορηγεί την υπό όρο απόλυση, όσο και ως προς τη διάταξη των παρεπόμενων υποχρεώσεων που τη συνοδεύουν, καθόσον ο δυνητικός χαρακτήρας της επιβολής των τελευταίων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφαιρεί το δικαίωμα από τον κατάδικο να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο. ΣυμβΑΠ 82/2014,

σελ. 944.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ Βλ. και ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 6 Ν 3296/2004 και 17Α Ν 2523/1997 θεσπίσθηκε κάμψη κάθε επαγγελματικού (και του δικηγορικού) απορρήτου, το οποίο πλέον δεν αντιτάσσεται από το φορέα του έναντι των οργάνων του ΣΔΟΕ αλλά και ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. ΣυμβΠλημΑθ 1966/2014,

σελ. 929.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών που προέκυψε ως αποδεικτικό στοιχείο μετά από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη στην προκείμενη δικογραφία, η οποία δεν κρίθηκε ως συναφής με την ως άνω ανακριτική δικογραφία, καθόσον τούτο αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 10 Ν 2225/1994. ΣυμβΠλημΑθ 2620/2014,

σελ. 937.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσας για ανέγερση αυθαίρετου έργου. Ειδικότερα, το δικάσαν Δικαστήριο αναφέρει την ιδιότητα με την οποία η αναιρεσείουσα τέλεσε την αξιόποινη αυτή πράξη (ιδιοκτήτρια), τον τόπο στον οποίο αυτό βρίσκεται, τον χρόνο ανέγερσης κτίσματος σε αυτό, την πλήρη κατ' όροφο και διαστάσεις περιγραφή του κτίσματος και ότι ανηγέρθη χωρίς να έχει εκδοθεί για την κατασκευή του άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. ΑΠ 60/2014,

σελ. 930.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Βλ. και ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η απαγόρευση της έρευνας και κατάσχεσης σε δικηγορικό γραφείο που ισχύει καταρχήν κάμπτεται στην περίπτωση που ο συνήγορος είναι ο ίδιος αυτουργός εγκλήματος ή συμμέτοχος στο έγκλημα που ερευνάται. Με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 6 Ν 3296/2004 και 17Α Ν 2523/1997 θεσπίσθηκε κάμψη κάθε επαγγελματικού (και του δικηγορικού) απορρήτου, το οποίο πλέον δεν αντιτάσσεται από το φορέα του έναντι των οργάνων του ΣΔΟΕ αλλά και ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. ΣυμβΠλημΑθ 1966/2014,

σελ. 929.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Βλ. και ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΔΟΕ

Η προανακριτική διαδικασία κατάσχεσης εγγράφων δικηγορικής εταιρίας κρίνεται σύννομη, καθόσον η έρευνα στην έδρα της έλαβε χώρα με νόμιμη εντολή του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ και ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. ΣυμβΠλημΑθ 1966/2014,

σελ. 929.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Με την παρούσα εγκύκλιο δίδονται οδηγίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς αναφορικά με την καταχώριση και χρέωση μηνύσεων και εγκλήσεων, καταχώριση διατάξεων και προτάσεων, υποχρέωση σύνταξης πλήρους κατηγορητηρίου κ.λπ. ΕγκΕισΑΠ 3/2014,

σελ. 958.

Παραγγέλλονται οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να εξετάζουν άμεσα και με προσοχή κάθε είδους πληροφορία-καταγγελία, από όπου και αν προέρχεται, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, αναφορικά με περιστατικά βασανισμού, κακοποίησης οποιουδήποτε είδους ζώου. ΕγκΕισΑΠ 4/2014,

σελ. 958.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Απόλυση υπό όρο και έφεση κατά του οικείου βουλεύματος (: άρθρο 17 Ν 1968/1991). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης/Κ. Χατζηιωάννου,

σελ. 964.

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση του εκκαλούντος η οποία στρέφεται μόνο κατά του επιβληθέντος όρου της απέλασης. Εν προκειμένω, νομίμως επιβλήθηκε στον εκκαλούντα η ως άνω υποχρέωση να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια και να διαμείνει στην αλλοδαπή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας του. Συνακόλουθα, εφόσον ο όρος αυτός είναι νόμιμος, δεν υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση παρά μόνο σε αίτηση ανάκλησης ή τροποποίησής του ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. ΣυμβΕφΛαρ 198/2013,

σελ. 946.

Αναιρείται λόγω υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι ο επιβληθείς στον απολυόμενο όρος δεν υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση, παρά μόνο σε αίτηση ανάκλησης ή τροποποίησής του ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, και για το λόγο αυτό απέρριψε ως απαράδεκτη την οικεία έφεση και δεν προχώρησε στην ουσιαστική έρευνά της. ΣυμβΑΠ 82/2014,

σελ. 944.

ΖΩΑ

Παραγγέλλονται οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να εξετάζουν άμεσα και με προσοχή κάθε είδους πληροφορία-καταγγελία, από όπου και αν προέρχεται, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, αναφορικά με περιστατικά βασανισμού και κακοποίησης ζώων. ΕγκΕισΑΠ 4/2014,

σελ. 958.

ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΖΕΠ)

Η μεταβίβαση οιουδήποτε ακινήτου που βρίσκεται εντός της ΖΕΠ από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ τυγχάνει όλων των σχετικών απαλλαγών και προσέτι τα δικαιώματα για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων και τη μεταγραφή αυτών δεν μπορούν να υπερβούν τις 6.000 δρχ. για το συμβολαιογράφο και τις 2.000 δρχ. για τον υποθηκοφύλακα. ΓνωμΕισΑΠ 9/2014,

σελ. 957.

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο Ν 4272/2014 και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο Ν 3305/2005 για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Μελ. Μ. Μηλαπίδου,

σελ. 978.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Η ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 225 παρ. 1 ΠΚ και στην περίπτωση του κατηγορουμένου είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που αυτός εκθέτει ψευδή περιστατικά, τα οποία κείνται εκτός των ορίων αποκρούσεως της κατηγορίας και τα οποία περιέχουν ενοχοποίηση για τρίτα πρόσωπα. ΔιατΕισΕφΑθ 577/2013,

σελ. 960.

Στην περίπτωση κατά την οποία συνάγεται εκ της προδικασίας ο προγενέστερος της ασκήσεως της ποινικής διώξεως θάνατος του κατηγορουμένου, τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η ρύθμιση του άρθρου 79 ΚΠΔ. ΣυμβΠλημΠατρ 504/2013,

σελ. 951.

Στην περίπτωση παραπομπής κατηγορουμένου κατ’ άρθρο 43 παρ. 2γ΄ Ν 4139/2013, η διάταξη του άρθρου 43 Ν 4139/2013 κατισχύει ως ειδική έναντι εκείνης του άρθρου 308Α ΚΠΔ και επομένως ο κατηγορούμενος στερείται του δικαιώματος να λάβει γνώση της εισαγγελικής πρότασης πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Πρόεδρο Εφετών. ΣυμβΕφΘεσ 125/2014,

σελ. 948.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Η συναίνεση από πλευράς ενήλικα δότη στην post mortem μεταμόσχευση από το Ν 2737/1999 μέχρι και το Ν 4075/2012. Μελ. Β. Σακελαροπούλου/Δ. Λάλας/Θ. Σακελλαρόπουλος,

σελ. 975.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στην περίπτωση παραπομπής κατηγορουμένου κατ’ άρθρο 43 παρ. 2γ΄ Ν 4139/2013, η διάταξη του άρθρου 43 Ν 4139/2013 κατισχύει ως ειδική έναντι εκείνης του άρθρου 308Α ΚΠΔ και επομένως ο κατηγορούμενος στερείται του δικαιώματος να λάβει γνώση της εισαγγελικής πρότασης πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Πρόεδρο Εφετών. ΣυμβΕφΘεσ 125/2014,

σελ. 948.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος (εργολάβος οικοδομικών εργασιών) για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ’ υποχρέου. Συγκεκριμένα, ο τραυματισμός του παθόντος οφείλεται στην αμελή συμπεριφορά του κατηγορουμένου, ο οποίος έδωσε εντολή στο συνεργείο του για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού μιας οικοδομής, ενώ γνώριζε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η ασφαλής και σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου τοποθέτηση των ικριωμάτων. ΤρΕφΠλημΑθ 5876/2014,

σελ. 923.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Βλ. και ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος του κατηγορουμένου για την πράξη της παράβασης των διατάξεων του Ν 2121/1993, δεδομένου ότι η αποστολή μέσω διαδικτύου των «κλειδιών» αποκωδικοποίησης κρυπτογραφημένης δορυφορικής τηλεοπτικής εκπομπής. ΣυμβΠλημΑθ 2786/2014,

σελ. 932.

ΠΟΙΝΗ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέκα Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΜΕΡΟΣ Β΄). Πρακτική εφαρμογή Ι. Φαρσεδάκης/Χρ. Σατλάνης,

σελ. 987.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Στην περίπτωση κατά την οποία συνάγεται εκ της προδικασίας ο προγενέστερος της ασκήσεως της ποινικής διώξεως θάνατος του κατηγορουμένου, τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η ρύθμιση του άρθρου 79 ΚΠΔ, με αποτέλεσμα η ασκηθείσα ποινική δίωξη να θεωρείται ως μη γενομένη. ΣυμβΠλημΠατρ 504/2013,

σελ. 951.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δέκα Πρακτικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΜΕΡΟΣ Β΄). Πρακτική εφαρμογή Ι. Φαρσεδάκης/Χρ. Σατλάνης,

σελ. 987.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Με την παράλειψη της πληρωμής των αποδοχών ο εργαζόμενος δεν απολλύει τις καθυστερούμενες αποδοχές και συνεπώς δεν υπάρχει ισόποση ζημία που να έχει ως αιτία την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, η δε μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως του εργοδότη και η παρακράτηση από αυτόν του μισθού, τον οποίο ενοχικώς οφείλει, δεν συνιστά αδικοπραξία, προϋπόθεση της οποίας είναι και η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη. Συνεπώς, ο εργαζόμενος δεν δύναται να διεκδικήσει από την καθυστέρηση καταβολής χρηματική ικανοποίηση για προκληθείσα εξ αυτής ηθική βλάβη. ΜΠλημΒερ 1415/2012 (παρατ. Γ. Μπουρμάς),

σελ. 952.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση της κατηγορουμένης με την οποία ζητούσε την κήρυξη της απόλυτης ακυρότητας πράξεων της προδικασίας, δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε μετά την αμετάκλητη παραπομπή της στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου. ΣυμβΕφΘεσ 125/2014,

σελ. 948.

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των κατηγορουμένων και ακυρώνεται ως διαδικαστική πράξη της προδικασίας η χρήση του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που προέκυψε ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο ανακριτικής δικογραφίας, προς απόδειξη των αξιοποίνων πράξεων (πλημμελημάτων), για τις οποίες σχηματίσθηκε η προκείμενη δικογραφία. ΣυμβΠλημΑθ 2620/2014,

σελ. 937.

ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ

Το έγκλημα του προσηλυτισμού και η συνταγματική απαγόρευσή του. Μελ. Γ. Πουλής,

σελ. 970.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Η μεταβίβαση οιουδήποτε ακινήτου που βρίσκεται εντός της ΖΕΠ από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ τυγχάνει όλων των σχετικών απαλλαγών. ΓνωμΕισΑΠ 9/2014,

σελ. 957.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ Βλ. και ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο χωρισμός των δικογραφιών διατάχθηκε διότι κρίθηκε ότι δεν είναι συναφείς οι αξιόποινες πράξεις όλων των κατηγορουμένων, καθόσον προέκυψε ότι υπάρχουν επτά ομάδες κατηγορουμένων, των οποίων οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν υπάγονται σε καμιά από τις περιπτώσεις του άρθρου 129 ΚΠΔ, διότι αποτελούν ομάδες με διαφορετικούς συμμέτοχους η καθεμία. ΣυμβΠλημΑθ 2620/2014,

σελ. 937.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βλ. και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος για το έγκλημα της διανομής, πώλησης και κατοχής για εμπορικούς σκοπούς λογισμικού που έχει σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί, ώστε να επιτρέπει στον κάτοχό του την πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία τηλεοπτικής μετάδοσης σε καταληπτή μορφή, η οποία παρεχόταν έναντι αμοιβής και βάσει πρόσβασης υπό όρους. ΣυμβΠλημΑθ 2786/2014,

σελ. 932.

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ) Βλ. και ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 6 Ν 3296/2004 και 17Α Ν 2523/1997 θεσπίσθηκε κάμψη κάθε επαγγελματικού (και του δικηγορικού) απορρήτου, το οποίο πλέον δεν αντιτάσσεται από το φορέα του έναντι των οργάνων του ΣΔΟΕ αλλά και ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. ΣυμβΠλημΑθ 1966/2014,

σελ. 929.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος (εργολάβος οικοδομικών εργασιών) για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ’ υποχρέου. Συγκεκριμένα, ο τραυματισμός του παθόντος οφείλεται στην αμελή συμπεριφορά του κατηγορουμένου, ο οποίος έδωσε εντολή στο συνεργείο του για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού μιας οικοδομής, ενώ γνώριζε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η ασφαλής και σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου τοποθέτηση των ικριωμάτων. ΤρΕφΠλημΑθ 5876/2014,

σελ. 923.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αναιρείται λόγω υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι ο επιβληθείς στον απολυόμενο όρος δεν υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση, παρά μόνο σε αίτηση ανάκλησης ή τροποποίησής του ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, και για το λόγο αυτό απέρριψε ως απαράδεκτη την οικεία έφεση και δεν προχώρησε στην ουσιαστική έρευνά της. ΣυμβΑΠ 82/2014,

σελ. 944.

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Η ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 225 παρ. 1 ΠΚ και στην περίπτωση του κατηγορουμένου είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που αυτός εκθέτει ψευδή περιστατικά, τα οποία κείνται εκτός των ορίων αποκρούσεως της κατηγορίας και τα οποία περιέχουν ενοχοποίηση για τρίτα πρόσωπα. ΔιατΕισΕφΑθ 577/2013,

σελ. 960.

Βλ. και αναλυτικό ευρετήριο των περιλήψεων των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου που παρατίθενται στο τέλος του τεύχους,

σελ. 1004.