ΣυμβΠλημΠατρ 540/2013 [Προϋποθέσεις άρσης τραπεζικού απορρήτου - Απαγόρευση κίνησης λογαριασμών - Τέλεση εικονικών γάμων με αλλοδαπούς - Ψευδής βεβαίωση - Εγκληματική οργάνωση]

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 4/2015, Απρίλιος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ορισμένου προσώπου περιλαμβάνει και τις καταθέσεις του σε κοινό λογαριασμό με άλλα άσχετα περί το διερευνώμενο κακούργημα άτομα, τα οποία, ως αναγκαστικώς εμπλεκόμενα, δεν δικαιούνται να αντιταχθούν στο άνοιγμα του λογαριασμού. Εν προκειμένω, διατάσσεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου και η απαγόρευση κίνησης των κάθε είδους λογαριασμών συγκεκριμένων προσώπων σε βάρος των οποίων διενεργείται προκαταρκτική εξέταση. Συγκεκριμένα, προς το σκοπό της περαιτέρω διερεύνησης των αξιόποινων πράξεων της ψευδούς βεβαίωσης, της χρήσης ψευδούς βεβαίωσης, της εγκληματικής οργάνωσης και της παθητικής δωροδοκίας με χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και ειδικότερα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ύποπτοι (δικηγόρος, ληξίαρχος και αντιδήμαρχοι) έλαβαν οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από τρίτους, και ιδίως υπηκόους τρίτων χωρών, κατά το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2011 έως και σήμερα, προκειμένου να προβούν σε έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γάμου και χρήση αυτών ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το ύψος των χρηματικών ωφελημάτων που έλαβαν, καθώς επίσης και εάν έχουν προβεί σε μεταξύ τους καταβολές χρηματικών ποσών, κάνοντας χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και, δεδομένης της διαμορφωθείσας υποδομής, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχική δράση τρίτων προσώπων, είναι αναγκαία η άρση του τραπεζικού απορρήτου των χρηματικών λογαριασμών κάθε είδους, καθώς και των λοιπών λογαριασμών που διατηρούν οι ανωτέρω σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Περαιτέρω, για τους ίδιους λόγους που δικαιολογείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου, σε συνδυασμό επιπλέον με την ιδιάζουσα δυσχέρεια των διερευνώμενων πράξεων, η οποία είναι δυνατόν να καταστήσει αναγκαία τη μακρόχρονη διερεύνησή τους, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να επέλθει απομείωση των ανωτέρω τραπεζικών ποσών, αλλά και την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων σε τραπεζικές θυρίδες, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να απαγορευθεί η κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου των ανωτέρω, δεδομένου ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες πως οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.